woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Wet

Betekenis van "Wet" volgens wikipedia:
Wetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, algemene rechtsbeginselen en de gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Wet" volgens wiktionary:
- een door de overheid opgestelde regel
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Wet":
- AROB (4 lang)
- Bepaling (8 lang)
- Canon (5 lang)
- Codex (5 lang)
- Gebod (5 lang)
- Instructie (10 lang)
- Keur (4 lang)
- Maatregel (9 lang)
- Orde (4 lang)
- Recht (5 lang)
- Regeling (8 lang)
- Verordening (11 lang)
- Voorschrift (11 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
de, wetten [wet·ten]

Een aantal spreuken, spreekwoorden of gezegden waar het woord "Wet" in voorkomt:
- Het is geen wet van Meden en Perzen.
- Hij gaat te werk volgens de wet en de profeten.
De uitleg staat er niet bij vermeld.

Het aantal letters van Wet is 3

"Wet" vertaald naar het Duits:
- Gesetz

"Wet" vertaald naar het Engels:
- prescription
- recommendation
- regulation

"Wet" vertaald naar het Frans:
- loi

"Wet" vertaald naar het Spaans:
- instrucción
- ley
- norma
- regla
- regulación

Woorden waarin "Wet" helemaal voorkomt:
- Aardwetenschappen
- Abortuswet
- Abortuswetgeving
- Afvalstoffenwet
- Alfawetenschap
- Alwetend
- Alwetende
- Alwetendheid
- Ambtenarenwet
- Amnestiewet
- Antidiscriminatiewet
- Antitrustwet
- Arbeidsomstandighedenwet
- Arbeidsongeschiktheidswet
- Arbeidsvoorzieningswet
- Arbeidswet
- Arbeidswetgeving
- Arbowet
- Archiefwet
- Armenwet
- Asielwet
- Asielwetgeving
- Auteurswet
- Bankwet
- Beginselenwet
- Begrotingswet
- Belastingwet
- Belastingwetgeving
- Beleidswetenschappen
- Beroepswet
- Bestrijdingsmiddelenwet
- Bestuurswetenschap
- Bètawetenschap
- Beterweter
- Betweter
- Betweterig
- Betweterigheid
- Betweterij
- Bewegingswet
- Bewegingswetenschap
- Bijstandswet
- Biowetenschap
- Boekwetenschap
- Boterwet
- Bovenwettelijk
- Boycotwet
- Buitenwettelijk
- Burgerrechtenwetgeving
- Collegawethouder
- Communicatiewetenschap
- Comptabiliteitswet
- Computerwetenschap
- Cultuurwetenschap
- Dawet
- Deelraadswethouder
- Deelraadwethouder
- Deelwetenschap
- Drankwet
- Energiewetgeving
- Erfelijkheidswetten
- Erfwet
- Euthanasiewet
- Exwethouder
- Faillissementswet
- Faillissementswetgeving
- Flexwet
- Gammawetenschappen
- Gedragswetenschap
- Gedragswetenschappelijk
- Gekwetst
- Gekwetste
- Gekwetstheid
- Gekwetter
- Gemeentewet
- Genocidewet
- Geschiedeniswetenschap
- Geweten
- Gewetenloos
- Gewetenloosheid
- Gewetensangst
- Gewetensbezwaar
- Gewetensbezwaarde
- Gewetensconflict
- Gewetensdwang
- Gewetensgeld
- Gewetenskwestie
- Gewetensnood
- Gewetensonderzoek
- Gewetensvol
- Gewetensvraag
- Gewetensvrijheid
- Gewetenswroeging
- Gewetenszaak
- Gewettigd
- Gezondheidswet
- Gezondheidswetenschappen
- Gezwets
- Godsdienstwetenschap
- Grondwet
- Grondwetgevend
- Grondwetgever
- Grondwetsartikel
- Grondwetshervorming
- Grondwetsherziening
- Grondwetswijziging
- Grondwettelijk
- Grondwettelijkheid
- Grondwettig
- Grondwettigheid
- Handelswetenschappen
- Handelswetgeving
- Havenwethouder
- Herstelwet
- Hervormingswet
- Hinderwet
- Hinderwetvergunning
- Huisvestingswet
- Hulpwetenschap
- Huurwet
- Huwelijkswetgeving
- Immigratiewet
- Initiatiefwet
- Initiatiefwetsontwerp
- Initiatiefwetsvoorstel
- Invaliditeitswet
- Jachtwet
- Jodenwet
- Kaderwet
- Kernwetenschap
- Kieswet
- Kinderbijslagwet
- Kinderwet
- Klankwet
- Klinischwetenschappelijk
- Koppelingswet
- Krankzinnigenwet
- Kredietwet
- Krijgswet
- Krijgswetenschap
- Kwets
- Kwetsbaar
- Kwetsbaarheid
- Kwetsen
- Kwetsing
- Kwetsuur
- Kwetteren
- Landbouwwetenschap
- Leegstandswet
- Leerplichtwet
- Literatuurwetenschap
- Literatuurwetenschappelijk
- Loonwet
- Loterijwet
- Maatschappijwetenschap
- Machtigingswet
- Mammoetwet
- Medeweten
- Mediawetgeving
- Medischwetenschappelijk
- Menswetenschap
- Merkenwet
- Milieuwet
- Misbruikwetgeving
- MisswetTshirtverkiezing
- Monumentenwet
- Muziekwetenschap
- Naturalisatiewet
- Natuurbeschermingswet
- Natuurwet
- Natuurwetenschap
- Natuurwetenschappelijk
- Natuurwetenschapper
- Nieuwerwets
- Noodwet
- Octrooiwet
- Omroepwet
- Onderwijswet
- Onderwijswetgeving
- Ongevallenwet
- Ongeweten
- Ongewettigd
- Ongrondwettelijk
- Ongrondwettig
- Ongrondwettigheid
- Onkwetsbaar
- Onkwetsbaarheid
- Onteigeningswet
- Ontwerpwet
- Onwetend
- Onwetendheid
- Onwetenschappelijk
- Onwetenschappelijkheid
- Onwetmatig
- Onwettelijk
- Onwettig
- Onwettigheid
- Oorlogswet
- Opiumwet
- Ouderdomswet
- Ouderwets
- Ouderwetsheid
- Pachtwet
- Pasjeswet
- Pensioenwet
- Perswet
- Perswetenschap
- Plukzewet
- Politiewet
- Populairwetenschappelijk
- Privacywet
- Privacywetgeving
- Pseudowetenschap
- Pseudowetenschappelijk
- Quasiwetenschappelijk
- Raamwet
- Rassenwet
- Rechtswetenschap
- Referendumwet
- Regularisatiewet
- Rijkswet
- Schoolwet
- Semiwetenschappelijk
- Sociaalwetenschappelijk
- Socialezekerheidswet
- Spierballenwetgeving
- Stakingswet
- Strafrechtwetenschap
- Strafwet
- Strafwetboek
- Strafwetgeving
- Taalwet
- Taalwetenschap
- Technischwetenschappelijk
- Tekstwetenschap
- Theaterwetenschap
- Tuchtwet
- Tweeverdienerswet
- Uitkeringswet
- Uitzweten
- Vakwetenschap
- Veelweter
- Veelweterij
- Veiligheidswet
- Verbodswetgeving
- Verkeerswet
- Vertaalwetenschap
- Verwetenschappelijken
- Verwetenschappelijking
- Verzekeringswetgeving
- Vestigingswet
- Vogelgekwetter
- Voorwetenschap
- Voorwetenschappelijk
- Vreemdelingenwet
- Vrijetijdswetenschappen
- Vuurwapenwet
- Warenwet
- Wegenverkeerswet
- Werkloosheidswet
- Wetboek
- Weten
- Wetenschap
- Wetenschappelijk
- Wetenschappelijkheid
- Wetenschappelijktechnisch
- Wetenschapper
- Wetenschapsbeleid
- Wetenschapsbeoefenaar
- Wetenschapsbeoefening
- Wetenschapsdynamica
- Wetenschapsfilosofie
- Wetenschapsgebied
- Wetenschapsgeschiedenis
- Wetenschapshistorisch
- Wetenschapsjournalist
- Wetenschapsjournalistiek
- Wetenschapsleer
- Wetenschapsman
- Wetenschapsopvatting
- Wetenschapspolitiek
- Wetenschapster
- Wetenschapstheoretisch
- Wetenschapstheorie
- Wetenschapsvoorlichting
- Wetenschapswinkel
- Wetenswaardig
- Wetenswaardigheid
- Wetering
- Wetgeleerde
- Wetgevend
- Wetgever
- Wetgeving
- Wetgevingsafdeling
- Wetgevingsjurist
- Wetgevingsoperatie
- Wethouder
- Wethouderschap
- Wethouderspost
- Wethouderszetel
- Wetland
- Wetlook
- Wetmatig
- Wetmatigheid
- Wetplank
- Wetsartikel
- Wetsbepaling
- Wetsbesluit
- Wetsdienaar
- Wetsdokter
- Wetsherziening
- Wetsinterpretatie
- Wetskennis
- Wetsontduiking
- Wetsontwerp
- Wetsovertreder
- Wetsovertreding
- Wetsrol
- Wetsschennis
- Wetstaal
- Wetstechnisch
- Wetsteen
- Wetstekst
- Wetstraat
- Wetsuit
- Wetsverandering
- Wetsverkrachting
- Wetsvoorschrift
- Wetsvoorstel
- Wetswijziging
- Wetswinkel
- Wettekst
- Wettelijk
- Wettelijkheid
- Wetteloos
- Wetteloosheid
- Wetten
- Wettig
- Wettigen
- Wettigheid
- Wettiging
- Wettisch
- Winkelsluitingswet
- Woningwet
- Woningwetbouw
- Woningwetlening
- Woningwetwoning
- Zedelijkheidswetgeving
- Zedenkwetsend
- Zedenwet
- Zekerheidswetgeving
- Ziekenfondswet
- Ziektewet
- Ziektewetmaatregel
- Ziektewetplan
- Ziektewetpremie
- Ziektewetuitkering
- Ziektewetvoorstel
- Zondagswet
- Zweten
- Zweterig
- Zwetsen
- Zwetserij

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Wet":
- W.
- We

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Wet", in willekeurige volgorde:
- Te
- W.
- We

"Wet" bevat de volgende letters:
- 1 x e
- 1 x t
- 1 x w

De MD5-hash van het woord "Wet" is: ae789b866db2fac36cf644f4cdba1267
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Wet" is: 9429cfe23a1931ee9d197a0de23d3e1a03b1db2d
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Wet" omgezet in: "Jrg"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu