woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Vin

Betekenis van "Vin" volgens wikipedia:
Een vin is een plat bewegelijk lichaamsdeel dat voorkomt bij vissen en dient voor de verplaatsing en stabilisatie. Ook de mariene zoogdieren als walvissen, dolfijnen, en zeehonden hebben vinnen. Dit zijn stevige leerachtige huidflappen waar afhankelijk van de soort en positie ook nog botstructuren inzitten.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Vin" volgens wiktionary:
- (zoötomie) uitstekend lichaamsdeel van vissen en andere aquatische dieren die zij gebruiken voor de voortbeweging
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Vin":
- Barst (5 lang)
- Puist (5 lang)
- Zwemvlies (9 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
de, vinnen [vin·nen], vinnetje [vin·ne·tje]

Een aantal spreuken, spreekwoorden of gezegden waar het woord "Vin" in voorkomt:
- Geen vin kunnen veroeren.
De uitleg staat er niet bij vermeld.

Het aantal letters van Vin is 3

"Vin" vertaald naar het Duits:
- finne
- flosse
- schwimmflosse

"Vin" vertaald naar het Engels:
- fin
- flipper

"Vin" vertaald naar het Frans:
- nageoire

"Vin" vertaald naar het Portugees:
- barbatana

"Vin" vertaald naar het Spaans:
- aleta
- pata de rana

Woorden waarin "Vin" helemaal voorkomt:
- Aandrijving
- Aankleving
- Aanschrijving
- Aanwerving
- Aanwervingsstop
- Aardbeving
- Aardbevingsgebied
- Aardbevingsgolf
- Aardbevingsgordel
- Aardverschuiving
- Aarsvin
- Abortuswetgeving
- Accentverschuiving
- Achterwielaandrijving
- Afdrijving
- Afgraving
- Afkalving
- Afschrijving
- Afschrijvingskosten
- Afschuiving
- Afsterving
- Afstuiving
- Afvinken
- Arbeidswetgeving
- Asielwetgeving
- Baardvin
- Begraving
- Begripsomschrijving
- Belastingwetgeving
- Beleving
- Belevingswaarde
- Belevingswereld
- Beproeving
- Berichtgeving
- Beroving
- Beschaving
- Beschavingsgeschiedenis
- Beschavingspeil
- Beschavingsproces
- Beschavingsziekte
- Beschrijving
- Bestuiving
- Betekenisgeving
- Betekenisomschrijving
- Bevindelijk
- Bevindelijkheid
- Bevinden
- Bevinding
- Beving
- Bevingeren
- Bewaargeving
- Bijschrijving
- Boedelbeschrijving
- Boekvink
- Borstvin
- Botvink
- Buikvin
- Burgerrechtenwetgeving
- Burggravin
- Calvinisme
- Calvinist
- Calvinistisch
- Chauvinisme
- Chauvinist
- Chauvinistisch
- Coqauvin
- Darwinvink
- Delictsomschrijving
- Derving
- Distelvink
- Drugsverslaving
- Duivin
- Dwergvinvis
- Energiewetgeving
- Erving
- Faillissementswetgeving
- Fondsenwerving
- Functiebeschrijving
- Functieomschrijving
- Geelvink
- Geloofsbeleving
- Geschiedschrijving
- Gevalsbeschrijving
- Gevind
- Gevingerd
- Gezagshandhaving
- Girooverschrijving
- Goedvinden
- Golving
- Goudvink
- Gravin
- Grensprovincie
- Groenvink
- Grondverschuiving
- Haaienvin
- Haaienvinnensoep
- Handelswetgeving
- Handhaving
- Handhavingsbeleid
- Herbeleving
- Herleving
- Heroïneverslaving
- Heropleving
- Herschrijving
- Hervinden
- Herzegovina
- Hivinfectie
- Hoving
- Huurderving
- Huwelijkswetgeving
- Ingeving
- Inkerving
- Inkomensderving
- Inkomstenderving
- Inleving
- Inlevingsvermogen
- Inlijving
- Inschrijving
- Inschrijvingsbewijs
- Inschrijvingsformulier
- Inschrijvingsgeld
- Inschrijvingsrecht
- Inschrijvingstermijn
- Interprovinciaal
- Karakterbeschrijving
- Kennisgeving
- Kerkprovincie
- Kernaandrijving
- Kiesomschrijving
- Klankverschuiving
- Klantenwerving
- Klemtoonverschuiving
- Klieving
- Kruisbestuiving
- Kustprovincie
- Kwartjesvinder
- Lastgeving
- Laving
- Ledenwerving
- Living
- Loonderving
- Lsdverslaving
- Luistervink
- Luistervinken
- Maanbeving
- Machtsverschuiving
- Markgravin
- Mediawetgeving
- Merovingers
- Merovingisch
- Middelvinger
- Middenvinger
- Misbruikwetgeving
- Morfineverslaving
- Naamgeving
- Naleving
- Nattevingerwerk
- Natuurbeschrijving
- Nietnaleving
- Normhandhaving
- Omgeving
- Omgevingsfactor
- Omgevingsgeluid
- Omgevingsinvloed
- Omgevingskunst
- Omgevingslawaai
- Omgevingstemperatuur
- Omschrijving
- Omzetderving
- Omzwerving
- Ondergraving
- Onderschuiving
- Ondervinden
- Ondervinding
- Onderwijswetgeving
- Onterving
- Ontgraving
- Onvindbaar
- Oorlogsverslaggeving
- Opdrijving
- Opgraving
- Opleving
- Opschuiving
- Ordehandhaving
- Overbeschaving
- Overdrijving
- Overerving
- Overleving
- Overlevingsdrang
- Overlevingsinstinct
- Overlevingskans
- Overlevingspak
- Overlevingspakket
- Overlevingspensioen
- Overlevingsplan
- Overlevingsstrijd
- Overlevingstocht
- Overschrijving
- Overschrijvingsformulier
- Overwelving
- Padvinder
- Padvinderachtig
- Padvinderij
- Padvindersbeweging
- Padvindersgroet
- Padvinderskamp
- Padvindster
- Pandgeving
- Parlevink
- Parlevinken
- Parlevinker
- Persoonsbeschrijving
- Plaatsbeschrijving
- Plaatsvinden
- Polyvinylchloride
- Prijsopdrijving
- Privacywetgeving
- Proefondervindelijk
- Provinciaal
- Provinciaals
- Provincialisme
- Provincialist
- Provincialistisch
- Provincie
- Provincieambtenaar
- Provinciebestuur
- Provinciegouverneur
- Provinciehoofdplaats
- Provinciehuis
- Provincieraad
- Provinciestad
- Raadgeving
- Rechterwijsvinger
- Rechtshandhaving
- Rechtsvinding
- Redengeving
- Regelgeving
- Revindicatie
- Riboflavine
- Rietvink
- Ringvinger
- Roervink
- Roodverschuiving
- Routebeschrijving
- Rugvin
- Samenleving
- Samenlevingscontract
- Samenlevingsmodel
- Samenlevingsopbouw
- Samenlevingsstructuur
- Samenlevingsverband
- Samenlevingsvorm
- Schoonheidsbeleving
- Seksualiteitsbeleving
- Sfeerbeschrijving
- Slavin
- Slavink
- Spierballenwetgeving
- Sponsorwerving
- Sportverslaggeving
- Staartvin
- Stadsprovincie
- Staving
- Straalaandrijving
- Straatnaamgeving
- Strafwetgeving
- Streving
- Taakomschrijving
- Taalverwerving
- Televisieverslaggeving
- Terugvinden
- Tienvingersysteem
- Titelbeschrijving
- Toegeving
- Toeschrijving
- Toongeving
- Tvinterview
- Uitdrijving
- Uitgraving
- Uitloving
- Uitschrijving
- Uitsterving
- Uitvinden
- Uitvinder
- Uitvindersbeurs
- Uitvinding
- Uitvindsel
- Uitvindster
- Verbodswetgeving
- Verderving
- Verdoving
- Verdovingsmiddel
- Verdovingsspuit
- Verdrijving
- Vererving
- Vergeving
- Vergevingsgezind
- Vergevingsgezindheid
- Vergroving
- Verloving
- Verlovingsfeest
- Verlovingskaart
- Verlovingsring
- Verlovingstijd
- Verschrijving
- Verschuiving
- Verslaggeving
- Verslaving
- Verslavingsonderzoek
- Verslavingsprobleem
- Verslavingsproblematiek
- Verslavingsziekte
- Verslavingszorg
- Versterving
- Verstijving
- Verstuiving
- Verwerving
- Verwervingskosten
- Verweving
- Verzekeringswetgeving
- Vierwielaandrijving
- Vijfvingerig
- Vinaigrette
- Vindbaar
- Vindelig
- Vinden
- Vinder
- Vindersloon
- Vindersrecht
- Vindicatie
- Vindicatief
- Vindiceren
- Vinding
- Vindingrijk
- Vindingrijkheid
- Vindplaats
- Vinex
- Vinexwijk
- Vinger
- Vingerafdruk
- Vingerafdrukkensysteem
- Vingeralfabet
- Vingerbreed
- Vingerdik
- Vingerdoekje
- Vingeren
- Vingergreep
- Vingerhoed
- Vingerhoedskruid
- Vingerkleuren
- Vingerkootje
- Vingerlang
- Vingerling
- Vingernagel
- Vingeroefening
- Vingerplant
- Vingerring
- Vingerspel
- Vingerspraak
- Vingertaal
- Vingertop
- Vingervaardigheid
- Vingerverf
- Vingervlug
- Vingervlugheid
- Vingerwerk
- Vingerwijzing
- Vingerzetting
- Vinificatie
- Vink
- Vinken
- Vinkenbaan
- Vinkenier
- Vinkenslag
- Vinkentouw
- Vinnervig
- Vinnig
- Vinnigheid
- Vinoloog
- Vintage
- Vinvis
- Vinyl
- Vinylgroep
- Vinylplaat
- Vlasvink
- Voorvinger
- Voorwielaandrijving
- Vormgeving
- Vormgevingsbeleid
- Vredehandhaving
- Vredeshandhaving
- Vrijheidsberoving
- Vruchtafdrijving
- Waarheidsvinding
- Wederopleving
- Weervinden
- Welbevinden
- Welving
- Werkomgeving
- Werving
- Wervingsactie
- Wervingscampagne
- Wervingsreserve
- Wervingssecretariaat
- Wervingsstop
- Wetgeving
- Wetgevingsafdeling
- Wetgevingsjurist
- Wetgevingsoperatie
- Wijsvinger
- Winstderving
- Wolvin
- Woonomgeving
- Wrijving
- Wrijvingselektriciteit
- Wrijvingshoek
- Wrijvingsloos
- Wrijvingspunt
- Wrijvingsvlak
- Wrijvingswarmte
- Wrijvingsweerstand
- Zalving
- Zandafgraving
- Zandverstuiving
- Zedelijkheidswetgeving
- Zeebeving
- Zeeprovincie
- Zekerheidswetgeving
- Zelfbestuiving
- Ziektebeschrijving
- Zingeving
- Zingevingsdeskundige
- Zingevingsvraag
- Zweving

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Vin":
- In

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Vin", in willekeurige volgorde:
- In
- Nv
- VN

"Vin" bevat de volgende letters:
- 1 x i
- 1 x n
- 1 x v

De MD5-hash van het woord "Vin" is: ca021f370ac381dfb8650da414bb9c4c
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Vin" is: 670c6fd23eabc67c89f29fdf10619f591c6e853c
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Vin" omgezet in: "Iva"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu