woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Ons

Betekenis van "Ons" volgens wikipedia:
Ons kan verwijzen naar:
- Ons (massa); een maateenheid
- ONS; Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse
- ONS; een voetbalclub uit Sneek
- ONS-code; codering van het Britse Office for National Statistics
- ONS netbeheer
- Een informele afkorting voor Onenightstand
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Ons" volgens wiktionary:
- 1e persoon meervoud als (direct of indirect) object of na een voorzetsel;
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Ons":
- Gewicht (7 lang)
- Hectogram (9 lang)
- Onzerzijds (10 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Een aantal spreuken, spreekwoorden of gezegden waar het woord "Ons" in voorkomt:
- Beter een ons geluk dan een pond wijsheid.
- Een ons geluk is meer dan een pond verstand.
- God laat ons zinken maar niet verdrinken.
- Het leven is een ons vreugde en een pond verdriet.
- Laat ons eten en drinken want morgen sterven wij.
- Laat ze zorgen die ons borgen.
- Margareta’s regen brengt ons geen zegen.
- Na ons de zondvloed.
- Onder ons gezegd en geschreven.
- Ons Heer geeft kou naar kleren.
- Ons Heer slaat nooit met twee roeden tegelijk.
- Ons weten is maar stukwerk.
De uitleg staat er niet bij vermeld.

Het aantal letters van Ons is 3

"Ons" vertaald naar het Duits:
- Hektogramm
- hundert gramm
- uns
- unser
- unsere
- unserige
- unsre

"Ons" vertaald naar het Engels:
- hectogram
- hundred grammes
- ounce
- our
- ours
- us
- we

"Ons" vertaald naar het Frans:
- nous

"Ons" vertaald naar het Italiaans:
- noi
- nostra

"Ons" vertaald naar het Spaans:
- cien gramos
- nosotras
- nosotros

Woorden waarin "Ons" helemaal voorkomt:
- Aanmonsteren
- Aartsconservatief
- Accountantadministratieconsulent
- Afmonsteren
- Afsponsen
- Ammonshoorn
- Ammonshoren
- Anticonstitutioneel
- AntiVietnamdemonstratie
- Aronskelk
- Artsenmonster
- Autotentoonstelling
- Badmintonselectie
- Badmintonshuttle
- Badmintonsport
- Badmintonster
- Balkonscène
- Bandponser
- Bankconsortium
- Bankenconsortium
- Baritonsaxofonist
- Baritonsaxofoon
- Bataljonscommandant
- Bataljonsstaf
- Beeldententoonstelling
- Belastingconsulent
- Bemonsteren
- Bemonstering
- Betonconstructie
- Betonschaar
- Betonskelet
- Betonstaal
- Betonsteen
- Bewoonster
- Bezitsconstructie
- Blikconserven
- Bloedmonster
- Bloemententoonstelling
- Bodemmonster
- Bondssponsor
- Bons
- Bonsai
- Bonsaiboom
- Boonstaak
- Bouwconstructie
- Bretons
- Brons
- Bronsgieter
- Bronsgroen
- Bronskleurig
- Bronst
- Bronstig
- Bronstigheid
- Bronstijd
- Bronsttijd
- Brutoloonstijging
- Buizenconstructie
- Buurtbewoonster
- Consacreren
- Consciëntie
- Consciëntieus
- Conscriptie
- Consecratie
- Consecrator
- Consecreren
- Consecutief
- Consensus
- Consensusdemocratie
- Consensuseconomie
- Consensusmaatschappij
- Consent
- Consentbeginsel
- Consenteren
- Consequent
- Consequentheid
- Consequentie
- Conservatie
- Conservatief
- Conservatiefdemocratisch
- Conservatiefliberaal
- Conservatiefnationalistisch
- Conservatisme
- Conservatoir
- Conservator
- Conservatorium
- Conservatoriumopleiding
- Conservatoriumstudent
- Conservatrice
- Conserveermiddel
- Conserven
- Conservenbedrijf
- Conservenblik
- Conservenindustrie
- Conserveren
- Conservering
- Conserveringsmethode
- Conserveringsmiddel
- Conserveringsprobleem
- Considerabel
- Considerans
- Consideratie
- Consignatie
- Consignatiekas
- Consigne
- Consigneren
- Consistent
- Consistentie
- Consistentvet
- Consistoriaal
- Consistorie
- Consistoriekamer
- Consolbaken
- Console
- Consoletafel
- Consolidatie
- Consolidatieproces
- Consolideren
- Consolidering
- Consolsysteem
- Consommé
- Consonant
- Consonantisme
- Consorten
- Consortium
- Conspiratie
- Conspireren
- Constant
- Constante
- Constantheid
- Constantie
- Constatatie
- Constateerbaar
- Constateren
- Constatering
- Constateur
- Constellatie
- Consternatie
- Constipatie
- Constituante
- Constituent
- Constitueren
- Constitutie
- Constitutief
- Constitutioneel
- Construct
- Constructeur
- Constructie
- Constructiebankwerker
- Constructiebedrijf
- Constructief
- Constructiefout
- Constructieijzer
- Constructieprobleem
- Constructiewerk
- Constructiewerkplaats
- Constructivisme
- Constructivist
- Constructivistisch
- Construeren
- Consul
- Consulaat
- Consulaatgeneraal
- Consulair
- Consulent
- Consulentschap
- Consulgeneraal
- Consult
- Consultancy
- Consultancybureau
- Consultant
- Consultantsbureau
- Consultatie
- Consultatiebureau
- Consultatief
- Consulteren
- Consumabel
- Consument
- Consumentenartikel
- Consumentenbescherming
- Consumentenbond
- Consumentengids
- Consumentengoederen
- Consumentenkrediet
- Consumentenmarkt
- Consumentenonderzoek
- Consumentenorganisatie
- Consumentenprijs
- Consumentensubsidie
- Consumentenwinkel
- Consumentisme
- Consumentvriendelijk
- Consumeren
- Consummatie
- Consumptie
- Consumptieaardappel
- Consumptieartikel
- Consumptief
- Consumptiegoederen
- Consumptiegoederenindustrie
- Consumptieijs
- Consumptiemaatschappij
- Consumptiemelk
- Consumptiepatroon
- Consumptieprijs
- Contractloonstijging
- Contraremonstrant
- Cosponsor
- Couponschaar
- Croquemonsieur
- Dakconstructie
- Dalkonschildje
- Daltonschool
- Deconsolidatie
- Deconstructie
- Deconstructief
- Deconstructivisme
- Deconstructivist
- Deconstructivistisch
- Deconstrueren
- Demonstrant
- Demonstrateur
- Demonstratie
- Demonstratief
- Demonstratiemodel
- Demonstratiepartij
- Demonstratiesport
- Demonstratietoernooi
- Demonstratieverbod
- Demonstratievlucht
- Demonstratiewedstrijd
- Demonstratiezaal
- Demonstreerbaar
- Demonstreren
- Dons
- Donsachtig
- Donsdeken
- Donshaar
- Donsveer
- Draagconstructie
- Eenpersoons
- Eenpersoonsbed
- Eenpersoonshuishouden
- Eenpersoonskamer
- Eiderdons
- Franskiljons
- Frons
- Fronsen
- Ganzendons
- Gebons
- Geconserveerd
- Geconstipeerd
- Gedachteconstructie
- Gefrons
- Gegons
- Gezinsconsumptie
- Gideonsbende
- Gons
- Goudbrons
- Grondmonster
- Holdingconstructie
- Hondententoonstelling
- Hormoonspiegel
- Houtconstructie
- Hubbleconstante
- Hulpconstructie
- Ijzerconstructie
- Inconsequent
- Inconsequentie
- Inconsistent
- Inconsistentie
- Inconstitutioneel
- Ingveoons
- Inponsen
- Inwoonster
- Jubileumtentoonstelling
- Kanonschot
- Kanonskogel
- Kanonslag
- Kapconstructie
- Konsoorten
- Konstabel
- Kooiconstructie
- Kookdemonstratie
- Koperbrons
- Kroonslagader
- Kroonsteentje
- Kunsttentoonstelling
- Landbouwtentoonstelling
- Loonschaal
- Loonslaaf
- Loonslip
- Loonsom
- Loonstaat
- Loonstandaard
- Loonstelsel
- Loonstijging
- Loonstop
- Loonstrijd
- Loonstrook
- Loonsverbetering
- Loonsverhoging
- Loonsverlaging
- Luchtmonster
- Maanmonster
- Magnetronschaal
- Managementconsultant
- Marathonschaatsen
- Marathonschaatser
- Marathonsessie
- Massaconsumptie
- Medebewoonster
- Megatentoonstelling
- Microfoonstandaard
- Monseigneur
- Monsieur
- Monster
- Monsterachtig
- Monsterboekje
- Monsterdoos
- Monsteren
- Monsterfles
- Monstering
- Monsterlijk
- Monsteroverwinning
- Monsterplaat
- Monsterproces
- Monsterproductie
- Monsterrol
- Monsterscore
- Monsterverbond
- Monsterzege
- Monstrans
- Monstrueus
- Monstrum
- Monstruositeit
- Neoconservatief
- Neoplatoons
- Nononsense
- Nononsensebeleid
- Nononsensepolitiek
- Nonsens
- Nonstop
- Oerconservatief
- Onconstitutioneel
- Onderonsje
- Onsamendrukbaar
- Onsamenhangend
- Onsamenhangendheid
- Onschadelijk
- Onschadelijkheid
- Onschatbaar
- Onscheidbaar
- Onscheidbaarheid
- Onschendbaar
- Onschendbaarheid
- Onscherp
- Onscherpte
- Onschoon
- Onschuld
- Onschuldig
- Onsentimenteel
- Onserieus
- Onshore
- Onslijtbaar
- Onsmakelijk
- Onsmakelijkheid
- Onsolidair
- Onspectaculair
- Onspeelbaar
- Onsportief
- Onsportiviteit
- Onstabiel
- Onstabiliteit
- Onstandvastig
- Onsterfelijk
- Onsterfelijkheid
- Onstichtelijk
- Onstilbaar
- Onstoffelijk
- Onstoffelijkheid
- Onstuimig
- Onstuimigheid
- Onstuitbaar
- Onsubtiel
- Onsuccesvol
- Onsympathiek
- Onsystematisch
- Onszelf
- Oostkantons
- Overzichtstentoonstelling
- Pannenspons
- Patiëntendemonstratie
- Pelotonscommandant
- Personeelsconsulent
- Persoonsbeschrijving
- Persoonsbeveiliging
- Persoonsbewijs
- Persoonsdossier
- Persoonsgebonden
- Persoonsgegeven
- Persoonskaart
- Persoonsnaam
- Persoonsnummer
- Persoonsregister
- Persoonsregistratie
- Persoonsverbeelding
- Persoonsverheerlijking
- Persoonsverwisseling
- Persoonsvorm
- Plons
- Plonsbad
- Poederdons
- Pons
- Ponsband
- Ponsen
- Ponsgat
- Ponskaart
- Ponsmachine
- Ponsoen
- Ponsstrook
- Ponstypist
- Ponstypiste
- Premonstratenzer
- Prijsloonspiraal
- Proconsul
- Proefmonster
- Protestdemonstratie
- Pseudoconsensus
- Publicrelationsbureau
- Publicrelationsmedewerker
- Quasionschuldig
- Rechtsconservatief
- Reconstructie
- Reconstructief
- Reconstrueren
- Remonstrant
- Remonstrantie
- Remonstrants
- Respons
- Responsabel
- Responsabilisering
- Response
- Responsie
- Responsiecollege
- Responsief
- Responsorie
- Responsorium
- Ronselaar
- Ronselen
- Ronzebons
- Rubenstentoonstelling
- Salomonsoordeel
- Salomonszegel
- Salonsocialist
- Schilderijententoonstelling
- Schoonschijnend
- Schoonschrift
- Schoonschrijven
- Schoonschrijver
- Schoonspoelen
- Schoonspringen
- Schoonspringster
- Schuurspons
- Sciencefictionschrijver
- Shirtsponsor
- Shirtsponsoring
- Slons
- Slonsachtig
- Spons
- Sponsachtig
- Sponsen
- Sponshanddoek
- Sponsig
- Sponsor
- Sponsorbijdrage
- Sponsoren
- Sponsoring
- Sponsorinkomsten
- Sponsornaam
- Sponsorovereenkomst
- Sponsorschap
- Sponsorschenking
- Sponsorwerving
- Sponsrubber
- Sponssteen
- Sponsvisser
- Sportsponsoring
- Staalconstructie
- Staalconstructiebedrijf
- Stadionspeaker
- Stationschef
- Stationsemplacement
- Stationsgebouw
- Stationshal
- Stationskap
- Stationskiosk
- Stationsklok
- Stationsoverkapping
- Stationsplein
- Stationsrestauratie
- Stationsroman
- Stationsstraat
- Stationsweg
- Sterfhuisconstructie
- Studentendemonstratie
- Taalconsulent
- Tangconstructie
- Tegendemonstratie
- Tekeningententoonstelling
- Telefoonseks
- Telefoonstem
- Telefoonsysteem
- Tentoonspreiden
- Tentoonstellen
- Tentoonstelling
- Tentoonstellingsbezoeker
- Tentoonstellingscatalogus
- Tentoonstellingsgebouw
- Tentoonstellingsinstituut
- Tentoonstellingspaviljoen
- Tentoonstellingsruimte
- Tentoonstellingsterrein
- Tentoonstellingszaal
- Testosteronspiegel
- Teutoons
- Tonsil
- Tonsillectomie
- Tonsillitis
- Tonsuur
- Toonschaal
- Toonsleutel
- Toonsoort
- Toonstelsel
- Toonsterkte
- Toonsysteem
- Tritonshoorn
- Tritonshoren
- Troonsafstand
- Troonsbestijging
- Troonswisseling
- Twaalftoonsmuziek
- Twaalftoonstechniek
- Tweepersoons
- Tweepersoonsbed
- Tweepersoonshuishouden
- Tweepersoonskamer
- Tweewoonst
- Uitmonsteren
- Uitmonstering
- Ultraconservatief
- Urinemonster
- Vaderons
- Vakwerkconstructie
- Verfronselen
- Verkooptentoonstelling
- Verronselen
- Viceconsul
- Vierpersoonskamer
- Visconserven
- Vleesconserven
- Vliegtuigbouwconsortium
- Vredesdemonstratie
- Watermonster
- Wereldtentoonstelling
- Wisseltentoonstelling
- Woonschip
- Woonsparen
- Woonst
- Woonstad
- Woonstede
- Woonstee
- Woonstraat
- Zeemonster
- Zinsconstructie
- Zonsafstand
- Zonshoogte
- Zonsondergang
- Zonsopgang
- Zonsopkomst
- Zonsverduistering
- Zwanendons

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Ons":
- NS

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Ons", in willekeurige volgorde:
- NS
- Os

"Ons" bevat de volgende letters:
- 1 x n
- 1 x o
- 1 x s

De MD5-hash van het woord "Ons" is: 07b755984381e8c91a432b8e4b8bcf24
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Ons" is: ac1ed88655da215cffd0642923506fdc98d76cee
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Ons" omgezet in: "Baf"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu