woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Minderjarigheid

Betekenis van "Minderjarigheid" volgens wikipedia:
Minderjarigen zijn mensen die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd, en daardoor andere rechten en plichten hebben dan volwassenen. In Nederland (en in België) is men minderjarig tot de leeftijd van 18 jaar, tenzij men is gehuwd (zie ook onderaan). Een minderjarige kan niet geheel vrij over zijn persoon en zijn goederen beschikken. Die begrensde vrijheid is door het recht gewild om de minderjarige te beschermen tegen onervarenheid of roekeloosheid:
- Ouders bepalen de wettelijke verblijfplaats van hun kinderen (dit is de plaats waar een kind officieel woont).
- Ouders hebben de plicht hun kinderen onderwijs te laten volgen zolang ze leerplichtig zijn (in de meeste landen van ca. 4 tot ca. 18 jaar), en bepalen dus naar welke school ze gaan.
- Het ouderlijk gezag strekt zich ook uit tot de gezondheidszorg (ouders kiezen dus de geneesheer voor hun kinderen, al kan natuurlijk niemand verboden worden naar een andere arts te gaan).
- Het recht op een privé-leven van kinderen is beperkt tegenover hun ouders: die kunnen de lectuur, vrienden, gevoels- en andere relaties en zelfs de correspondentie van hun kinderen controleren en reguleren. Het enige wat ouders hun kinderen niet kunnen verbieden, is grootouders te bezoeken.
- Ouders hebben het recht de godsdienstige praktijk te bepalen van hun kinderen.
- Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die hun kinderen aanrichten.
- Ouders hebben het beheer over de goederen van hun kinderen als die bijvoorbeeld een huis, grond of geld van zichzelf hebben; Ouders kunnen de goederen van hun kinderen niet verkopen zonder toestemming van de rechtbank..
- Vanaf 16 jaar kunnen kinderen in een testament over de helft van hun goederen beschikken.
- Minderjarigen kunnen geen erfenis aanvaarden (dat doen hun ouders) of schenkingen doen.
- Belangrijke contracten kunnen minderjarigen niet sluiten. Doen ze het toch, dan kan de ouder of voogd de rechtshandeling laten vernietigen. Normale handelingen in het dagelijkse leven (bv. een aankoop) zijn wel geldig als ze in verhouding staan tot de leeftijd van de minderjarigen. Zo kan een 10-jarige probleemloos zelfstandig een ijsje kopen, maar bijvoorbeeld geen dure kleding kopen.
- Kinderen kunnen op hun naam een spaarboekje openen zonder toestemming van hun ouders en vanaf 16 jaar geld afhalen (max. ? 125 per maand), tenzij hun ouders zich hiertegen verzetten.
- Wensen kinderen te huwen voor hun 18e verjaardag, dan hebben ze de instemming nodig van hun ouders, maar de rechter heeft hier het laatste woord.
- Veel landen kennen een minimumleeftijd voor seksueel contact (in Nederland 16). Wanneer iemand seksueel contact heeft met een minderjarige beneden deze leeftijd, is deze persoon strafbaar omdat iemand van die leeftijd nog niet wordt geacht zelfstandig toestemming te kunnen geven. Wel knijpt justitie in veel landen een oogje toe wanneer de seksuele partner slechts enkele jaren ouder is (bijvoorbeeld bij seksueel contact tussen een 14-jarige en een 15-jarige).
- Wanneer men minderjarig is mag men geen alcoholische dranken kopen (in een bar of winkel), behalve dat in Nederland voor zwak-alcoholische dranken de minimumleeftijd 16 jaar is.
- Kinderen die van huis weglopen, kunnen op verzoek van hun ouders worden opgespoord, maar worden, indien er een ernstige reden voor het weglopen vermoed wordt, niet gedwongen terug te keren. Wel zal het comité voor bijzondere jeugdzorg bemiddelen of zal de rechter maatregelen nemen. Wie in dat geval kinderen onderdak verleent, is niet strafbaar.
- Minderjarigen mogen geen motorvoertuigen besturen.
- Minderjarigen mogen niet stemmen.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Minderjarigheid":
- Minoriteit (10 lang)
- Onmondigheid (12 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
[min·der·ja·rig·heid], de[v.]

Het aantal letters van Minderjarigheid is 15

"Minderjarigheid" vertaald naar het Duits:
- minderjährigkeit

"Minderjarigheid" vertaald naar het Engels:
- age minority
- minority
- minority of age

"Minderjarigheid" vertaald naar het Frans:
- minorité

"Minderjarigheid" vertaald naar het Spaans:
- minoría de edad

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Minderjarigheid":
- Ar
- De
- Ei
- Er
-
- Hei
- In
- Ja
- Jarig
- Mi
- Min
- Minder
- Minderjarig

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Minderjarigheid", in willekeurige volgorde:
- Ad
- Adder
- Adem
- Ademen
- Ader
- Aderen
- ADHD
- Ageren
- Ah
- Ai
- Air
- A.m.
- Amen
- Ander
- Anemie
- Anjer
- Ar
- Are
- Arend
- Aride
- Ariër
- Arm
- Arme
- Armee
- Armeniër
- Arnhem
- Arren
- Dader
- Dading
- Dag
- Dagen
- Dager
- Daim
- Dam
- Dame
- Dan
- Danig
- Dar
- Darm
- Darren
- D.d.
- De
- Dedain
- Deeg
- Deen
- Deern
- Degen
- Demi
- Den
- Denier
- Denim
- Derde
- Deren
- Derrie
- Dia
- Diadeem
- Diarree
- Die
- Diehard
- Diender
- Dier
- Dierendag
- Dij
- Dijen
- Dinar
- Diner
- Ding
- Dirigeren
- Dj
- Djahé
- DNA
- Dr.
- Dra
- Draderig
- Dragee
- Dragen
- Drager
- Dram
- Drang
- Dranger
- Dreg
- Dreigen
- Dreigend
- Dreinerig
- Drie
- Drieenig
- Driegen
- Driejarig
- Driejarige
- Drieman
- E.d.
- Eden
- Eed
- Eeg
- Eega
- Een
- Eenarm
- Eenarmig
- Eend
- Eenjarig
- Eer
- Eg
- Egard
- Ei
- Eider
- Eiermijn
- Eigen
- Eind
- Einde
- Einder
- Eindig
- Eindigheid
- Eindje
- Eindrijm
- Emir
- En
- End
- Eng
- Engerd
- Engheid
- Enig
- Enigheid
- Enigma
- Er
- Era
- Ere
- Eren
- Erg
- Ergheid
- Erin
- Erna
- Gade
- Gaine
- Game
- Gamen
- Gamer
- Gander
- Gard
- Garde
- Garen
- Ge
- Geaderd
- Gearmd
- Gedijen
- Gedram
- Gedrein
- Geen
- Geer
- Gehamer
- Gehard
- Geheid
- Geheim
- Gei
- Geien
- Gein
- Gemanierd
- Gemier
- Gen
- Genade
- Gendarme
- Gêne
- Genie
- Genre
- Geraden
- Geram
- Gerand
- Gerei
- Geremd
- Geren
- Gerij
- Gerijm
- Ghi
- Gier
- Gieren
- Gij
- Gijn
- Gin
- Ginder
- Gireren
- Graderen
- Gram
- Grande
- Green
- Grein
- Grenadier
- Griend
- Griener
- Grim
- Grime
- Grimeren
- Grind
- Ha
- Hadj
- Hadji
- Ham
- Hamei
- Hamer
- Hameren
- Hand
- Handig
- Handje
- Handrem
- Hang
- Hanger
- Hanig
- Har
- Hard
- Harden
- Harder
- Harding
- Hardrijden
- Harem
- Haren
- Harig
- Haring
- Harre
-
- Hearing
- Heden
- Hedjra
- Heem
- Heen
- Heer
- Heg
- Hei
- Heide
- Heiden
- Heien
- Heiig
- Hem
- Heman
- Hemd
- Hen
- Heng
- Her
- Herder
- Herderin
- Herig
- Hernia
- Herrie
- Hidjra
- Hier
- Hierin
- Hierna
- Hij
- Hijgen
- Hijger
- Hinde
- Hinder
- Hindi
- Ia
- Iaën
- Idee
- Idem
- Id'er
- Ie
- Ieder
- Iemand
- Ier
- Ij
- Image
- In
- India
- Indiër
- Ing.
- Inham
- Ir.
- Iran
- Iraniër
- Ja
- Jade
- Jaden
- Jaeger
- Jagen
- Jager
- Jam
- Jan
- Jardinière
- Jarig
- Jarige
- Je
- Jee
- Jein
- Jemig
- Jhr.
- Jid
- Jihad
- Ma
- Made
- Mager
- Magerheid
- Magie
- Magiër
- Mahdi
- Man
- Mand
- Mandir
- Manege
- Maner
- Mani
- Manie
- Manier
- Mare
- Maren
- Marge
- Marien
- Marine
- Marinier
- Marren
- Me
- Meander
- Mede
- Medina
- Mee
- ME'er
- Meerjarig
- Mehari
- Mei
- Meid
- Meidag
- Meier
- Meierij
- Meinedig
- Men
- Menage
- Menger
- Menhir
- Menie
- Menig
- Meren
- Merg
- Merrie
- Mgr.
- Mi
- Middag
- Midden
- Midi
- Mie
- Mier
- Mieren
- Mig
- Migraine
- Migreren
- Mij
- Mijden
- Mijn
- Mijnheer
- Min
- Minder
- Mindere
- Minderheid
- Minderjarig
- Minderjarige
- Minheid
- Mini
- Miradj
- Mirre
- Mr.
- Na
- Nader
- Nadir
- Nar
- Narede
- Narigheid
- Narrig
- Neder
- Nederig
- Nee
- Neer
- Neg
- Neger
- Negerij
- Nemer
- Nerd
- Nier
- Nigeria
- Nijd
- Nijdig
- Nijdigheid
- Ra
- Rad
- Raden
- Raderen
- Rag
- Rage
- Ragen
- Rai
- Raid
- Raider
- Ram
- Ramen
- Ramin
- Raming
- Rand
- Randmeer
- Rang
- Range
- Rarigheid
- Re
- Reader
- Redden
- Redder
- Redding
- Rede
- Reden
- Reder
- Rederij
- Ree
- Reen
- Regen
- Regie
- Regiem
- Regime
- Rei
- Reien
- Reiger
- Rein
- Reinheid
- Reiniger
- Rem
- Reminder
- Ren
- Rendier
- Ridder
- Ridderen
- Riem
- Riemen
- Rigide
- Rij
- Rijden
- Rijder
- Rijdier
- Rijen
- Rijer
- Rijgen
- Rijm
- Rijmen
- Rijmer
- Rijn
- Ring

"Minderjarigheid" bevat de volgende letters:
- 1 x a
- 2 x d
- 2 x e
- 1 x g
- 1 x h
- 3 x i
- 1 x j
- 1 x m
- 1 x n
- 2 x r

De MD5-hash van het woord "Minderjarigheid" is: 8fcaafec30902346405ae94e9ec5333f
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Minderjarigheid" is: 1b0ab953a9dad81249f3e9c59f5c5fcf7f96368e
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Minderjarigheid" omgezet in: "Zvaqrewnevturvq"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu