woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Lijk

Betekenis van "Lijk" volgens wikipedia:
Lijk kan zijn:
- Het kadaver van een mens of dier.
- De omboording van de rand van een zeil.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Lijk" volgens wiktionary:
- een dood lichaam
- (scheepvaart) tegenwoordig, een zijde van een zeil, vroeger de omzoomde zeilrand waarin een touw was ingenaaid
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Lijk":
- Dode (4 lang)
- Evenals (7 lang)
- Kadaver (7 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Het aantal letters van Lijk is 4

"Lijk" vertaald naar het Duits:
- aas
- kadaver
- Leiche

"Lijk" vertaald naar het Engels:
- cadaver
- carrion
- corpse
- dead body

"Lijk" vertaald naar het Frans:
- cadavre

"Lijk" vertaald naar het Spaans:
- cadáver
- cuerpo
- muerto

Woorden waarin "Lijk" helemaal voorkomt:
- Aanbiddelijk
- Aandoenlijk
- Aanhankelijk
- Aanhankelijkheid
- Aanhankelijkheidsbetuiging
- Aanlokkelijk
- Aanlokkelijkheid
- Aanmerkelijk
- Aannemelijk
- Aannemelijkheid
- Aanpassingsmoeilijkheden
- Aanschouwelijk
- Aanschouwelijkheid
- Aansluitmogelijkheid
- Aansprakelijk
- Aansprakelijkheid
- Aansprakelijkheidsrecht
- Aansprakelijkheidsverzekeraar
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Aansprakelijkstelling
- Aanstekelijk
- Aanstotelijk
- Aantrekkelijk
- Aantrekkelijkheid
- Aanvankelijk
- Aanzienlijk
- Aartsbisschoppelijk
- Aartshertogelijk
- Aartsvaderlijk
- Abusievelijk
- Achterlijk
- Achterlijke
- Achterlijkheid
- Adellijk
- Ademhalingsmoeilijkheden
- Aderlijk
- Administratiefrechtelijk
- Affrontelijk
- Afgrijselijk
- Afgrijselijkheid
- Afgrijslijk
- Afgrijslijkheid
- Afhankelijk
- Afhankelijkheid
- Afhankelijkheidspositie
- Afhankelijkheidsrelatie
- Afhankelijkheidsverhouding
- Afschuwelijk
- Afschuwelijkheid
- Afstandelijk
- Afstandelijkheid
- Afstotelijk
- Afstotelijkheid
- Aftrekmogelijkheid
- Afwijkingsmogelijkheid
- Afzetmogelijkheid
- Afzichtelijk
- Afzichtelijkheid
- Afzonderlijk
- Algelijk
- Allerhartelijkst
- Allerverrukkelijkst
- Allervriendelijkst
- Ambachtelijk
- Ambachtelijkheid
- Ambachtsheerlijkheid
- Ambtelijk
- Appetijtelijk
- Arbeidsrechtelijk
- Arbeidsvoorwaardelijk
- Armelijk
- Auteursrechtelijk
- Avondlijk
- Avontuurlijk
- Avontuurlijkheid
- Baarlijk
- Bangelijk
- Bedenkelijk
- Bederfelijk
- Bedrieglijk
- Bedrieglijkheid
- Bedrijfsmaatschappelijk
- Begeerlijk
- Begeerlijkheid
- Begrijpelijk
- Begrijpelijkerwijs
- Begrijpelijkerwijze
- Begrijpelijkheid
- Begrotelijk
- Behaaglijk
- Behaaglijkheid
- Behoorlijk
- Behoorlijkheid
- Beïnvloedingsmogelijkheid
- Bekoorlijk
- Bekoorlijkheid
- Belachelijk
- Belachelijkheid
- Belastingvriendelijk
- Beleidsinhoudelijk
- Beminnelijk
- Beminnelijkheid
- Bemoeilijken
- Bemoeilijking
- Bepaaldelijk
- Berispelijk
- Beschouwelijk
- Beschouwelijkheid
- Beslijkt
- Besmettelijk
- Besmettelijkheid
- Bespottelijk
- Bestaansmogelijkheid
- Bestedingsmogelijkheid
- Bestuurlijk
- Bestuurlijktechnisch
- Bestuursrechtelijk
- Betamelijk
- Betamelijkheid
- Betrekkelijk
- Betrekkelijkheid
- Bevattelijk
- Bevindelijk
- Bevindelijkheid
- Bevorderlijk
- Beweeglijk
- Beweeglijkheid
- Bewegelijk
- Bewegelijkheid
- Bewegingsmogelijkheid
- Bewerkelijk
- Bewerkelijkheid
- Bezittelijk
- Bezwaarlijk
- Bijvoeglijk
- Bijwoordelijk
- Bijzonderlijk
- Billijk
- Billijken
- Billijkerwijs
- Billijkerwijze
- Billijkheid
- Billijkheidshalve
- Binnengemeentelijk
- Binnenkerkelijk
- Binnenstedelijk
- Bisschoppelijk
- Bitterlijk
- Blijk
- Blijkbaar
- Blijken
- Blijkens
- Boetstraffelijk
- Bondgenootschappelijk
- Bovengemeentelijk
- Bovenmenselijk
- Bovennatuurlijk
- Bovenpersoonlijk
- Bovenstatelijk
- Bovenwettelijk
- Bovenzinnelijk
- Brandgevaarlijk
- Broederlijk
- Broederlijkheid
- Buitenechtelijk
- Buitengerechtelijk
- Buitenhuwelijks
- Buitenkerkelijk
- Buitennatuurlijk
- Buitenwettelijk
- Buitenzintuiglijk
- Burgerlijk
- Burgerlijkheid
- Burgerlijkliberaal
- Christelijk
- Christelijkfundamentalistisch
- Christelijkgereformeerd
- Christelijkheid
- Christelijkhistorisch
- Christelijkislamitisch
- Christelijknationaal
- Christelijksociaal
- Civielrechtelijk
- Consumentvriendelijk
- Contactmogelijkheid
- Crosscousinhuwelijk
- Cultureelmaatschappelijk
- Daadwerkelijk
- Dadelijk
- Dagdagelijks
- Dagelijks
- Deerlijk
- Degelijk
- Degelijkheid
- Denkelijk
- Derdemachtsvergelijking
- Dergelijk
- Desgelijks
- Deugdelijk
- Deugdelijkheid
- Dichterlijk
- Dichterlijkheid
- Dierlijk
- Dierlijkheid
- Dieronvriendelijk
- Diervriendelijk
- Diervriendelijkheid
- Differentiaalvergelijking
- Dodelijk
- Doenlijk
- Dolfijnvriendelijk
- Doodeerlijk
- Doodgemakkelijk
- Doorgankelijk
- Doorstroommogelijkheid
- Draaglijk
- Dragelijk
- Driejaarlijks
- Driemaandelijks
- Duidelijk
- Duidelijkheid
- Duidelijkheidshalve
- Echtelijk
- Eendelijk
- Eendrachtelijk
- Eerlijk
- Eerlijkheid
- Eerlijkheidshalve
- Eerstverantwoordelijk
- Eerstverantwoordelijke
- Eigendunkelijk
- Eigenlijk
- Eilandelijk
- Eindelijk
- Eindverantwoordelijke
- Eindverantwoordelijkheid
- Erbarmelijk
- Erfelijk
- Erfelijkheid
- Erfelijkheidsdrager
- Erfelijkheidsleer
- Erfelijkheidsmateriaal
- Erfelijkheidsmolecule
- Erfelijkheidsonderzoek
- Erfelijkheidswetten
- Erfrechtelijk
- Ergerlijk
- Ergerlijkheid
- Erkentelijk
- Erkentelijkheid
- Ettelijk
- Expansiemogelijkheid
- Expressiemogelijkheid
- Familierechtelijk
- Fatsoenlijk
- Fatsoenlijkheid
- Feestelijk
- Feestelijkheid
- Feitelijk
- Feitelijkheid
- Figuurlijk
- Foeilelijk
- Fortuinlijk
- Ganselijk
- Gebeurlijk
- Gebeurlijkheid
- Gebroederlijk
- Gebruikelijk
- Gebruikersonvriendelijk
- Gebruikersvriendelijk
- Gebruikersvriendelijkheid
- Gebruiksonvriendelijk
- Gebruiksvriendelijk
- Gebruiksvriendelijkheid
- Gedeeltelijk
- Gedragswetenschappelijk
- Gedrochtelijk
- Geestelijk
- Geestelijke
- Geestelijkheid
- Geldelijk
- Geleidelijk
- Geleidelijkheid
- Gelijk
- Gelijkaardig
- Gelijkbenig
- Gelijkberechtigd
- Gelijkberechtigdheid
- Gelijkberechtiging
- Gelijkdraads
- Gelijke
- Gelijkelijk
- Gelijken
- Gelijkenis
- Gelijkertijd
- Gelijkgerechtigd
- Gelijkgestemd
- Gelijkgestemdheid
- Gelijkgezind
- Gelijkgezinde
- Gelijkgezindheid
- Gelijkheid
- Gelijkheidsbeginsel
- Gelijkheidsideaal
- Gelijkheidsstreven
- Gelijkheidswaan
- Gelijkhoekig
- Gelijkknippen
- Gelijkkomen
- Gelijkliggen
- Gelijklopen
- Gelijkluidend
- Gelijkluidendheid
- Gelijkmaken
- Gelijkmaker
- Gelijkmaking
- Gelijkmatig
- Gelijkmatigheid
- Gelijkmoedig
- Gelijkmoedigheid
- Gelijknamig
- Gelijkrichten
- Gelijkrichter
- Gelijkschakelen
- Gelijkschakeling
- Gelijkslachtig
- Gelijksoortig
- Gelijksoortigheid
- Gelijkspanning
- Gelijkspel
- Gelijkspelen
- Gelijkstaan
- Gelijkstandig
- Gelijkstellen
- Gelijkstelling
- Gelijkstemmen
- Gelijkstroom
- Gelijkteken
- Gelijktijdig
- Gelijktijdigheid
- Gelijktrekken
- Gelijktrekking
- Gelijkvloers
- Gelijkvormig
- Gelijkvormigheid
- Gelijkvormigheidsattest
- Gelijkwaardig
- Gelijkwaardigheid
- Gelijkzetten
- Gelijkzijdig
- Gemakkelijk
- Gemakkelijkheid
- Gemakkelijkheidsoplossing
- Gemeenlijk
- Gemeenschappelijk
- Gemeenschappelijkheid
- Gemeentelijk
- Gemelijk
- Gemelijkheid
- Gemoedelijk
- Gemoedelijkheid
- Genadiglijk
- Geneeslijk
- Geneselijk
- Genoeglijk
- Genoeglijkheid
- Gerechtelijk
- Geredelijk
- Geriefelijk
- Gerieflijk
- Geslachtelijk
- Getrouwelijk
- Gevaarlijk
- Gevaarlijkheid
- Gevankelijk
- Gevoegelijk
- Gevoeglijk
- Gevolglijk
- Gewestelijk
- Gewoonlijk
- Gezamenlijk
- Gezamenlijkheid
- Gezeglijk
- Gezeglijkheid
- Goddelijk
- Goddelijkheid
- Godganselijk
- Godgelijk
- Godsgruwelijk
- Godsjammerlijk
- Godslasterlijk
- Godsliederlijk
- Godsonmogelijk
- Goelijk
- Goudeerlijk
- Graaflijk
- Grafelijk
- Grafelijkheid
- Grofstoffelijk
- Grondwettelijk
- Grondwettelijkheid
- Grootmoederlijk
- Grootouderlijk
- Grootstedelijk
- Grootvaderlijk
- Grotelijks
- Grovelijk
- Gruwelijk
- Gruwelijkheid
- Hachelijk
- Halfjaarlijks
- Halfmaandelijks
- Halfnatuurlijk
- Handtastelijk
- Handtastelijkheid
- Hartelijk
- Hartelijkheid
- Hartstochtelijk
- Hatelijk
- Hatelijkheid
- Hebbelijk
- Hebbelijkheid
- Heerlijk
- Heerlijkheid
- Heimelijk
- Heimelijkheid
- Herderlijk
- Herhaaldelijk
- Herroepelijk
- Hertogelijk
- Heugelijk
- Heuglijk
- Heuselijk
- Hinderlijk
- Hoffelijk
- Hoffelijkheid
- Hogelijk
- Hogepriesterlijk
- Hogeremachtsvergelijking
- Homohuwelijk
- Hoofdelijk
- Hoofdstedelijk
- Hoofdzakelijk
- Hooglijk
- Hoogstnoodzakelijk
- Hoogstonwaarschijnlijk
- Hoogstpersoonlijk
- Hoogstwaarschijnlijk
- Hopelijk
- Huiselijk
- Huiselijkheid
- Huishoudelijk
- Huislijk
- Huldeblijk
- Huwelijk
- Huwelijks
- Huwelijksaangifte
- Huwelijksaankondiging
- Huwelijksaanzoek
- Huwelijksadvertentie
- Huwelijksafkondiging
- Huwelijksakte
- Huwelijksambtenaar
- Huwelijksband
- Huwelijksbed
- Huwelijksbedrog
- Huwelijksbeletsel
- Huwelijksbemiddeling
- Huwelijksbootje
- Huwelijksbureau
- Huwelijkscadeau
- Huwelijkscontract
- Huwelijkscrisis
- Huwelijksdag
- Huwelijksfeest
- Huwelijksgebruik
- Huwelijksgeluk
- Huwelijksgemeenschap
- Huwelijksgeschenk
- Huwelijksgoederengemeenschap
- Huwelijksinzegening
- Huwelijksjaar
- Huwelijkskandidaat
- Huwelijkskans
- Huwelijksleeftijd
- Huwelijksleven
- Huwelijkslijst
- Huwelijksmakelaar
- Huwelijksmarkt
- Huwelijksmis
- Huwelijksmoeilijkheden
- Huwelijksmoraal
- Huwelijksnacht
- Huwelijkspartner
- Huwelijksplechtigheid
- Huwelijksplicht
- Huwelijksprobleem
- Huwelijksrecht
- Huwelijksregister
- Huwelijksreis
- Huwelijkssluiting
- Huwelijkstrouw
- Huwelijksvoltrekking
- Huwelijksvoorwaarde
- Huwelijkswetgeving
- Huwelijkszegen
- Huwelijkszwendel
- Huwelijkszwendelaar
- Iegelijk
- Ijdellijk
- Ijselijk
- Inhoudelijk
- Inhoudelijkheid
- Inkomensafhankelijk
- Inlelijk
- Innerlijk
- Innerlijkheid
- Inschikkelijk
- Inschikkelijkheid
- Insgelijks
- Interbestuurlijk
- Intergemeentelijk
- Interkerkelijk
- Intermenselijk
- Internationaalrechtelijk
- Interpretatiemogelijkheden
- Interstatelijk
- Inzichtelijk
- Inzichtelijkheid
- Isgelijkteken
- Jaarlijks
- Jammerlijk
- Jonkvrouwelijk
- Joodschristelijk
- Kameraadschappelijk
- Kameraadschappelijkheid
- Keizerlijk
- Kennelijk
- Kerkelijk
- Kerkelijkheid
- Kerkrechtelijk
- Ketenaansprakelijkheid
- Keurvorstelijk
- Keuzemogelijkheid
- Kinderlijk
- Kinderlijkheid
- Kindvriendelijk
- Klaaglijk
- Klaarblijkelijk
- Klagelijk
- Klantvriendelijk
- Kleinburgerlijk
- Klinischwetenschappelijk
- Kloosterlijk
- Kommerlijk
- Koninklijk
- Kostelijk
- Kotsmisselijk
- Kouwelijk
- Kroonprinselijk
- Kwalijk
- Laatstelijk
- Landelijk
- Landsheerlijk
- Lasterlijk
- Leenrechtelijk
- Leermogelijkheden
- Lelijk
- Lelijkaard
- Lelijkerd
- Lelijkheid
- Letterlijk
- Levensgevaarlijk
- Lichamelijk
- Lichamelijkheid
- Lichtelijk
- Liederlijk
- Liederlijkheid
- Liefdeblijk
- Liefelijk
- Liefelijkheid
- Lieflijk
- Lieflijkheid
- Lijdelijk
- Lijdelijkheid
- Lijfelijk
- Lijfstraffelijk
- Lijkauto
- Lijkbaar
- Lijkbezorger
- Lijkbezorging
- Lijkbidder
- Lijkbleek
- Lijkbus
- Lijkdienst
- Lijkdrager
- Lijken
- Lijkenhuis
- Lijkenlucht
- Lijkenpikker
- Lijkkist
- Lijkkleed
- Lijkkleur
- Lijkkleurig
- Lijkkoets
- Lijkkrans
- Lijklucht
- Lijkmis
- Lijkopening
- Lijkoven
- Lijkrede
- Lijkschouwer
- Lijkschouwing
- Lijkstijfheid
- Lijkstoet
- Lijkverbranding
- Lijkvlek
- Lijkwa
- Lijkwade
- Lijkwagen
- Lijkwit
- Liquiditeitsmoeilijkheden
- Listiglijk
- Literatuurwetenschappelijk
- Loffelijk
- Maagdelijk
- Maagdelijkheid
- Maandelijks
- Maatschappelijk
- Machouiterlijk
- Magistratelijk
- Majesteitelijk
- Makkelijk
- Manlijk
- Manlijkheid
- Mannelijk
- Mannelijkheid
- Medemenselijk
- Medemenselijkheid
- Medeverantwoordelijk
- Medeverantwoordelijkheid
- Medischwetenschappelijk
- Meesterlijk
- Menselijk
- Menselijkerwijs
- Menselijkerwijze
- Menselijkheid
- Merkelijk
- Middellijk
- Middernachtelijk
- Milieuonvriendelijk
- Milieuvriendelijk
- Minnelijk
- Misselijk
- Misselijkheid
- Misselijkmakend
- Moederlijk
- Moederlijkheid
- Moeilijk
- Moeilijkheid
- Moeilijkheidsfactor
- Moeilijkheidsgraad
- Mogelijk
- Mogelijkerwijs
- Mogelijkerwijze
- Mogelijkheid
- Monsterlijk
- Naamwoordelijk
- Nachtelijk
- Nadrukkelijk
- Nadrukkelijkheid
- Namelijk
- Natuurlijk
- Natuurlijkerwijs
- Natuurlijkerwijze
- Natuurlijkheid
- Natuurvriendelijk
- Natuurwetenschappelijk
- Nauwelijks
- Nietambtelijk
- Nietdodelijk
- Nietontvankelijk
- Nietontvankelijkheid
- Noodzakelijk
- Noodzakelijkerwijs
- Noodzakelijkerwijze
- Noodzakelijkheid
- Noordelijk
- Noordoostelijk
- Noordwestelijk
- Ochtendlijk
- Oerdegelijk
- Ogelijk
- Ogenblikkelijk
- Ogenschijnlijk
- Olijk
- Olijkerd
- Olijkheid
- Onaandoenlijk
- Onaandoenlijkheid
- Onaannemelijk
- Onaantrekkelijk
- Onaantrekkelijkheid
- Onaanzienlijk
- Onaanzienlijkheid
- Onafhankelijk
- Onafhankelijkheid
- Onafhankelijkheidsbeweging
- Onafhankelijkheidsdag
- Onafhankelijkheidsfeest
- Onafhankelijkheidsoorlog
- Onafhankelijkheidsstreven
- Onafhankelijkheidsstrijd
- Onafhankelijkheidsverdrag
- Onafhankelijkheidsverklaring
- Onafscheidelijk
- Onafscheidelijkheid
- Onappetijtelijk
- Onbedaarlijk
- Onbedenkelijk
- Onbederfelijk
- Onbedrieglijk
- Onbegrijpelijk
- Onbegrijpelijkheid
- Onbehaaglijk
- Onbehaaglijkheid
- Onbehagelijk
- Onbehoorlijk
- Onbehoorlijkheid
- Onbekoorlijk
- Onberispelijk
- Onberispelijkheid
- Onbeschrijfelijk
- Onbeschrijflijk
- Onbetamelijk
- Onbetamelijkheid
- Onbevattelijk
- Onbevattelijkheid
- Onbeweeglijk
- Onbeweeglijkheid
- Onbillijk
- Onbillijkheid
- Onchristelijk
- Ondegelijk
- Onderhoudsvriendelijk
- Onderlijk
- Onderscheidenlijk
- Ondeugdelijk
- Ondeugdelijkheid
- Ondichterlijk
- Ondoenlijk
- Ondoorgrondelijk
- Ondoorgrondelijkheid
- Ondraaglijk
- Ondraaglijkheid
- Onduidelijk
- Onduidelijkheid
- Oneerlijk
- Oneerlijkheid
- Oneigenlijk
- Onfatsoenlijk
- Onfatsoenlijkheid
- Onfortuinlijk
- Ongebruikelijk
- Ongelijk
- Ongelijkbenig
- Ongelijkheid
- Ongelijkmatig
- Ongelijkmatigheid
- Ongelijknamig
- Ongelijkslachtig
- Ongelijksoortig
- Ongelijksoortigheid
- Ongelijkvloers
- Ongelijkvormig
- Ongelijkwaardig
- Ongelijkwaardigheid
- Ongelijkzijdig
- Ongelofelijk
- Ongelooflijk
- Ongelukkiglijk
- Ongemakkelijk
- Ongemakkelijkheid
- Ongeneeslijk
- Ongeneselijk
- Ongeriefelijk
- Ongeriefelijkheid
- Ongerieflijk
- Ongerieflijkheid
- Ongeslachtelijk
- Ongevaarlijk
- Ongevoeglijk
- Ongezeglijk
- Ongrondwettelijk
- Onhartelijk
- Onhebbelijk
- Onhebbelijkheid
- Onherroepelijk
- Onherroepelijkheid
- Onheuglijk
- Onhoffelijk
- Onhuiselijk
- Onhuislijk
- Onkennelijk
- Onkerkelijk
- Onkerkelijkheid
- Onkinderlijk
- Onlichamelijk
- Onlosmakelijk
- Onmaatschappelijk
- Onmanlijk
- Onmannelijk
- Onmenselijk
- Onmenselijkheid
- Onmetelijk
- Onmetelijkheid
- Onmiddellijk
- Onmogelijk
- Onmogelijkheid
- Onnadrukkelijk
- Onnaspeurlijk
- Onnatuurlijk
- Onnatuurlijkheid
- Onnoemelijk
- Onnoemlijk
- Onomstotelijk
- Onontbeerlijk
- Onooglijk
- Onooglijkheid
- Onophoudelijk
- Onopmerkelijk
- Onopzettelijk
- Onordelijk
- Onovergankelijk
- Onoverkomelijk
- Onoverwinlijk
- Onoverwinlijkheid
- Onoverwinnelijk
- Onoverwinnelijkheid
- Onoverzichtelijk
- Onoverzichtelijkheid
- Onpasselijk
- Onpasselijkheid
- Onpersoonlijk
- Onpersoonlijkheid
- Onredelijk
- Onredelijkheid
- Onschadelijk
- Onschadelijkheid
- Onsmakelijk
- Onsmakelijkheid
- Onsterfelijk
- Onsterfelijkheid
- Onstichtelijk
- Onstoffelijk
- Onstoffelijkheid
- Ontduikingsmogelijkheid
- Ontegensprekelijk
- Ontegenzeggelijk
- Ontegenzeglijk
- Ontiegelijk
- Ontkerkelijking
- Ontkerkelijkt
- Ontmenselijken
- Ontmenselijking
- Ontoegankelijk
- Ontoegankelijkheid
- Ontoepasselijk
- Ontoeschietelijk
- Ontplooiingsmogelijkheid
- Ontsnappingsmogelijkheid
- Ontvankelijk
- Ontvankelijkheid
- Ontwikkelingsmogelijkheid
- Ontzaglijk
- Onuitputtelijk
- Onuitsprekelijk
- Onveranderlijk
- Onveranderlijkheid
- Onverantwoordelijk
- Onverantwoordelijkheid
- Onverbeterlijk
- Onverbeterlijkheid
- Onverbiddelijk
- Onverbiddelijkheid
- Onverbrekelijk
- Onverdienstelijk
- Onverdraaglijk
- Onverdraaglijkheid
- Onvergankelijk
- Onvergankelijkheid
- Onvergeeflijk
- Onvergefelijk
- Onvergelijkbaar
- Onvergelijkelijk
- Onvergetelijk
- Onverkwikkelijk
- Onvermakelijk
- Onvermijdelijk
- Onvermijdelijkheid
- Onverzettelijk
- Onverzettelijkheid
- Onverzoenlijk
- Onverzoenlijkheid
- Onvoorwaardelijk
- Onvriendelijk
- Onvriendelijkheid
- Onvriendschappelijk
- Onvrolijk
- Onvrouwelijk
- Onwaarschijnlijk
- Onwaarschijnlijkheid
- Onweersprekelijk
- Onwelvoeglijk
- Onwenselijk
- Onwenselijkheid
- Onwerkelijk
- Onwerkelijkheid
- Onwetenschappelijk
- Onwetenschappelijkheid
- Onwettelijk
- Onwezenlijk
- Onzakelijk
- Onzedelijk
- Onzedelijkheid
- Onzeglijk
- Onzienlijk
- Onzindelijk
- Onzindelijkheid
- Onzinnelijk
- Ooglijk
- Oorspronkelijk
- Oorspronkelijkheid
- Oorzakelijk
- Oorzakelijkheid
- Oostelijk
- Openlijk
- Opmerkelijk
- Opslagmogelijkheid
- Opvangmogelijkheid
- Opvoedingsmoeilijkheid
- Opvrolijken
- Opzettelijk
- Ordelijk
- Ordelijkheid
- Ordentelijk
- Ordentelijkheid
- Orthodoxchristelijk
- Oudchristelijk
- Ouderafhankelijkheid
- Ouderlijk
- Ouwelijk
- Overdrachtelijk
- Overduidelijk
- Overerfelijk
- Overgankelijk
- Overheerlijk
- Overkomelijk
- Overnachtingsmogelijkheid
- Overstapmogelijkheid
- Overzichtelijk
- Overzichtelijkheid
- Pakketvergelijking
- Paradijselijk
- Paspoorthuwelijk
- Passelijk
- Pauselijk
- Persoonlijk
- Persoonlijkheid
- Persoonlijkheidscultus
- Persoonlijkheidskenmerk
- Persoonlijkheidsleer
- Persoonlijkheidsontwikkeling
- Persoonlijkheidspsychologie
- Persoonlijkheidsrecht
- Persoonlijkheidsstoornis
- Persoonlijkheidsstructuur
- Persoonlijkheidsvorming
- Persoonsverheerlijking
- Pijnlijk
- Pijnlijkheid
- Plaatselijk
- Plaatsingsmogelijkheid
- Podiumpersoonlijkheid
- Politiekmaatschappelijk
- Populairwetenschappelijk
- Potsierlijk
- Preventiemogelijkheden
- Priesterlijk
- Prijselijk
- Prijslijk
- Prijsvergelijking
- Prinselijk
- Prinsheerlijk
- Privaatrechtelijk
- Procesrechtelijk
- Productaansprakelijkheid
- Proefondervindelijk
- Profijtelijk
- Protestantschristelijk
- Pseudowetenschappelijk
- Publiekelijk
- Publiekrechtelijk
- Publieksvriendelijk
- Quasiwetenschappelijk
- Randkerkelijk
- Randstedelijk
- Rassengelijkheid
- Rauwelijks
- Recentelijk
- Rechtelijk
- Rechterlijk
- Rechtsgelijkheid
- Rechtsongelijkheid
- Rechtsvergelijking
- Redelijk
- Redelijkerwijs
- Redelijkerwijze
- Redelijkheid
- Regeringsverantwoordelijkheid
- Rekkelijk
- Rekkelijken
- Rekkelijkheid
- Respectievelijk
- Ridderlijk
- Ridderlijkheid
- Rijkelijk
- Rijpelijk
- Romeinsrechtelijk
- Ruimtelijk
- Ruimtelijkeordeningsbeleid
- Ruimtelijkheid
- Ruiterlijk
- Schabouwelijk
- Schadelijk
- Schadelijkheid
- Schandelijk
- Schandelijkheid
- Schappelijk
- Scheidsrechterlijk
- Schielijk
- Schielijkheid
- Schijnhuwelijk
- Schikkelijk
- Schoolmaatschappelijk
- Schreeuwlelijk
- Schreeuwlelijkerd
- Schriftelijk
- Schriftuurlijk
- Schrikkelijk
- Schromelijk
- Scoringsmogelijkheid
- Semiambtelijk
- Semionafhankelijk
- Semiwetenschappelijk
- Sierlijk
- Sierlijkheid
- Slafelijk
- Slagaderlijk
- Slijk
- Slijkgras
- Slijkmossel
- Slijkvulkaan
- Smadelijk
- Smakelijk
- Smakelijkheid
- Smartelijk
- Smoorlijk
- Sociaalwetenschappelijk
- Soortelijk
- Soortgelijk
- Spatgelijk
- Spreekwoordelijk
- Sprookjeshuwelijk
- Spuuglelijk
- Staatsgevaarlijk
- Staatsrechtelijk
- Stadhouderlijk
- Standrechtelijk
- Statelijk
- Stedelijk
- Sterfelijk
- Sterfelijkheid
- Sterflijk
- Stichtelijk
- Stiefmoederlijk
- Stierlijk
- Stoffelijk
- Strafrechtelijk
- Strafvorderlijk
- Successievelijk
- Summierlijk
- Taalvergelijking
- Tamelijk
- Technischwetenschappelijk
- Tegelijk
- Tegelijkertijd
- Tegennatuurlijk
- Tegensprekelijk
- Televisiepersoonlijkheid
- Tienjaarlijks
- Tijdelijk
- Toegankelijk
- Toegankelijkheid
- Toegeeflijk
- Toegeeflijkheid
- Toegefelijk
- Toegefelijkheid
- Toekomstmogelijkheid
- Toepasselijk
- Toepasselijkheid
- Toepassingsmogelijkheid
- Toeschietelijk
- Toeschietelijkheid
- Treffelijk
- Triomfantelijk
- Triomfantelijkheid
- Tuchtrechtelijk
- Tussenmenselijk
- Tweejaarlijks
- Tweemaandelijks
- Tweewekelijks
- Uitbreidingsmogelijkheid
- Uitdrukkelijk
- Uitdrukkingsmogelijkheid
- Uiteindelijk
- Uiterlijk
- Uiterlijkheid
- Uithuwelijken
- Uitloopmogelijkheid
- Uitwijkmogelijkheid
- Uitzonderlijk
- Uitzonderlijkheid
- Vaaglijk
- Vaderlijk
- Vaderlijkheid
- Vagelijk
- Vakinhoudelijk
- Valselijk
- Variatiemogelijkheid
- Veenlijk
- Vennootschappelijk
- Veraanschouwelijken
- Verachtelijk
- Verachtelijkheid
- Verambtelijking
- Veranderlijk
- Veranderlijkheid
- Verantwoordelijk
- Verantwoordelijke
- Verantwoordelijkheid
- Verantwoordelijkheidsbesef
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Verantwoordelijkheidsstructuur
- Verantwoordelijkheidsverdeling
- Verantwoordelijkheidsvraag
- Verantwoordelijkheidszin
- Verburgerlijken
- Verburgerlijking
- Verderfelijk
- Verderfelijkheid
- Verdienstelijk
- Verdierlijken
- Verdoemelijk
- Verdommelijk
- Verdraaglijk
- Verdragsrechtelijk
- Verdrietelijk
- Verduidelijken
- Verduidelijking
- Verfoeilijk
- Vergankelijk
- Vergankelijkheid
- Vergeeflijk
- Vergeestelijken
- Vergeestelijking
- Vergefelijk
- Vergelijk
- Vergelijkbaar
- Vergelijkbaarheid
- Vergelijken
- Vergelijkend
- Vergelijkenderwijs
- Vergelijkenderwijze
- Vergelijking
- Vergelijkingsmaatstaf
- Vergelijkingsmateriaal
- Vergelijkingspunt
- Vergelijkingstabel
- Vergemakkelijken
- Vergemakkelijking
- Vergetelijk
- Vergoddelijken
- Vergoddelijking
- Vergoelijken
- Vergoelijking
- Verheerlijken
- Verheerlijking
- Verheimelijken
- Verinnerlijken
- Verinnerlijking
- Verkeerdelijk
- Verkieselijk
- Verkieslijk
- Verkwikkelijk
- Verleidelijk
- Verleidelijkheid
- Verliederlijken
- Verlokkelijk
- Vermaatschappelijking
- Vermakelijk
- Vermakelijkheid
- Vermakelijkheidsbelasting
- Vermannelijken
- Vermannelijking
- Vermenselijken
- Vermenselijking
- Vermoedelijk
- Vermogensrechtelijk
- Vermogensvergelijking
- Verongelijken
- Verongelijktheid
- Verouwelijken
- Verpersoonlijken
- Verpersoonlijking
- Verraderlijk
- Verraderlijkheid
- Verrukkelijk
- Verschrikkelijk
- Verstandelijk
- Verstandelijkheid
- Verstandshuwelijk
- Verstatelijking
- Verstatelijkt
- Verstedelijken
- Verstedelijking
- Vertrouwelijk
- Vertrouwelijkheid
- Veruiterlijken
- Veruiterlijking
- Vervaarlijk
- Vervrouwelijken
- Vervrouwelijking
- Verwekelijken
- Verwekelijking
- Verwereldlijken
- Verwereldlijking
- Verwerkelijken
- Verwerkelijking
- Verwerpelijk
- Verwerpelijkheid
- Verwesterlijking
- Verwetenschappelijken
- Verwetenschappelijking
- Verwezenlijken
- Verwezenlijking
- Verwonderlijk
- Verzakelijken
- Verzakelijking
- Verzettelijk
- Verzinnelijken
- Vierjaarlijks
- Vierkantsvergelijking
- Vijandelijk
- Vijandelijkheid
- Vijfjaarlijks
- Vleselijk
- Vluchtgevaarlijk
- Volkenrechtelijk
- Voorafgaandelijk
- Voorchristelijk
- Voorechtelijk
- Voorhuwelijks
- Voorhuwelijkssparen
- Voorlijk
- Voornaamwoordelijk
- Voornamelijk
- Voorouderlijk
- Voorstedelijk
- Voortreffelijk
- Voortreffelijkheid
- Voorvaderlijk
- Voorwaardelijk
- Voorwereldlijk
- Voorwetenschappelijk
- Vormelijk
- Vormelijkheid
- Vorstelijk
- Vorstelijkheid
- Vreeslijk
- Vreselijk
- Vriendelijk
- Vriendelijkheid
- Vriendschappelijk
- Vriendschappelijkheid
- Vrijelijk
- Vroegchristelijk
- Vrolijk
- Vrolijkheid
- Vrouwelijk
- Vrouwelijkheid
- Vrouwonvriendelijk
- Vrouwvriendelijk
- Vuriglijk
- Vuurgevaarlijk
- Vuurwapengevaarlijk
- Waarlijk
- Waarschijnlijk
- Waarschijnlijkheid
- Waarschijnlijkheidsrekening
- Walgelijk
- Walglijk
- Wanordelijk
- Wanordelijkheid
- Wansmakelijk
- Wanvoeglijk
- Wederrechtelijk
- Wederrechtelijkheid
- Weduwlijk
- Weekendhuwelijk
- Weidelijk
- Wekelijks
- Welbehaaglijk
- Welvoeglijk
- Welvoeglijkheid
- Wenselijk
- Wenselijkheid
- Wereldbeschouwelijk
- Wereldgeestelijke
- Wereldlijk
- Werkelijk
- Werkelijkheid
- Werkelijkheidsbesef
- Werkelijkheidsgehalte
- Werkelijkheidswaarde
- Werkelijkheidszin
- Werktuigelijk
- Werktuiglijk
- Werkwoordelijk
- Westelijk
- Westelijken
- Wetenschappelijk
- Wetenschappelijkheid
- Wetenschappelijktechnisch
- Wettelijk
- Wettelijkheid
- Wezenlijk
- Wezenlijkheid
- Wijselijk
- Winstafhankelijk
- Winstmogelijkheid
- Wonderbaarlijk
- Wonderbaarlijkheid
- Wonderlijk
- Woordelijk
- Wredelijk
- Zakelijk
- Zakelijkheid
- Zedelijk
- Zedelijkheid
- Zedelijkheidswetgeving
- Zekerlijk
- Zelfbehaaglijk
- Zelfverheerlijking
- Zelfverwerkelijking
- Zesmaandelijks
- Ziekelijk
- Ziekelijkheid
- Zienlijk
- Zindelijk
- Zindelijkheid
- Zindelijkheidstraining
- Zinlijk
- Zinlijkheid
- Zinnelijk
- Zinnelijkheid
- Zintuiglijk
- Zintuiglijkheid
- Zoekmogelijkheid
- Zoetelijk
- Zoetelijkheid
- Zorgelijk
- Zorgelijkheid
- Zorglijk
- Zuidelijk
- Zuidelijken
- Zuidoostelijk
- Zuidwestelijk
- Zusterlijk
- Zwakkelijk

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Lijk":
- Ij
- Ijk
- Lij

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Lijk", in willekeurige volgorde:
- Ij
- Ijk
- Ijl
- Ik
- Ki
- Kil
- Lij
- Lik

"Lijk" bevat de volgende letters:
- 1 x i
- 1 x j
- 1 x k
- 1 x l

De MD5-hash van het woord "Lijk" is: ac6476db50a3ba855395c41b46ee09b1
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Lijk" is: 73a4578c2c391c7492128dc1aab28a43d347ed87
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Lijk" omgezet in: "Yvwx"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu