woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Gin

Betekenis van "Gin" volgens wikipedia:
Gin is een sterke geestrijke of alcoholische drank die wordt gemaakt door de destillatie van een vergist graanbeslag. Door toevoeging van jeneverbessen (of sleedoornbessen in het geval van sleedoorngin), krijgt het zijn specifieke smaak. De smaak van gewone gin is erg droog (in tegenstelling tot sleedoorngin), waardoor het zelden puur gedronken wordt.
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Gin" volgens wiktionary:
- soort (Britse) jenever
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
de[m.]

Het aantal letters van Gin is 3

Woorden waarin "Gin" helemaal voorkomt:
- Aaneenrijging
- Aanhankelijkheidsbetuiging
- Aankondiging
- Aanmatiging
- Aanmoediging
- Aanmoedigingsbeleid
- Aanmoedigingsprijs
- Aantijging
- Aanvalspoging
- Aanzegging
- Aanzuiging
- Aartshertogin
- Aboriginal
- Aborigines
- Accentverlegging
- Accijnsverhoging
- Achterpagina
- Achtervolging
- Achtervolgingsploeg
- Achtervolgingsscène
- Achtervolgingswaan
- Achtervolgingswaanzin
- Achtervolgingswedstrijd
- Adhesiebetuiging
- Adreswijziging
- Advertentiepagina
- Afdreiging
- Afdwinging
- Afkondiging
- Aflegging
- Afscheidingsbeweging
- Aftuiging
- Afvaardiging
- Afweging
- Afwegingsproces
- Afzegging
- Afzuiging
- Alcoholvergiftiging
- Alpenvereniging
- Amateurvereniging
- Angina
- Antiapartheidsbeweging
- Antiracismebeweging
- Applausvervanging
- Arbeidersbeweging
- Arbeidstijdverlenging
- Architectenvereniging
- Armbeweging
- Artsenvereniging
- Aubergine
- Basisbeweging
- Bedinging
- Bedreiging
- Bedrijfsvereniging
- Beëdiging
- Beëindiging
- Begenadiging
- Begin
- Begindatum
- Beginfase
- Begingeneriek
- Beginjaar
- Beginkapitaal
- Beginklank
- Beginletter
- Beginneling
- Beginnelinge
- Beginnen
- Beginner
- Beginnerscursus
- Beginnersfout
- Beginopstelling
- Beginperiode
- Beginpunt
- Beginregel
- Beginrijm
- Beginsalaris
- Beginsel
- Beginselakkoord
- Beginselenwet
- Beginselloos
- Beginselovereenkomst
- Beginselvast
- Beginselvastheid
- Beginselverklaring
- Beginsignaal
- Beginsnelheid
- Beginstadium
- Beginstand
- Begintitel
- Begintune
- Beginwoord
- Beginzin
- Begrafenisvereniging
- Begunstiging
- Behartiging
- Behoeftebevrediging
- Bejaging
- Bekostiging
- Bekostigingssysteem
- Bekostigingssystematiek
- Bekrachtiging
- Belangenbehartiging
- Belangenbehartigingsorganisatie
- Belangenvereniging
- Belangenvermenging
- Belastinginspecteur
- Belastinginspectie
- Belastingverhoging
- Belastingverlaging
- Belediging
- Belegging
- Beleggingmaatschappij
- Beleggingsadvies
- Beleggingsadviseur
- Beleggingsanalist
- Beleggingsclub
- Beleggingsexpert
- Beleggingsfonds
- Beleggingsmaatschappij
- Beleggingsmarkt
- Beleggingsportefeuille
- Beleggingsrekening
- Beleggingsrendement
- Beleidsombuiging
- Bemiddelingspoging
- Bemoediging
- Beraadslaging
- Berging
- Bergingsbedrijf
- Bergingsmaatschappij
- Bergingsoperatie
- Bergingsploeg
- Bergingsschip
- Bergingsvaartuig
- Bergingswerk
- Bergingswerkzaamheden
- Beroepsvereniging
- Beschadiging
- Beschuldiging
- Beslaglegging
- Bespoediging
- Bestendiging
- Bestijging
- Bestuurswijziging
- Betoelaging
- Betoging
- Betuiging
- Beveiliging
- Beveiligingsbedrijf
- Beveiligingscamera
- Beveiligingsindustrie
- Beveiligingsmaatregel
- Beveiligingsorganisatie
- Beveiligingssysteem
- Bevestiging
- Bevestigingsmiddel
- Bevestigingspunt
- Bevlieging
- Bevochtiging
- Bevrediging
- Bevrijdingsbeweging
- Beweging
- Bewegingloos
- Bewegingsapparaat
- Bewegingsdrang
- Bewegingsenergie
- Bewegingskunst
- Bewegingsleer
- Bewegingsloos
- Bewegingsmogelijkheid
- Bewegingsoorlog
- Bewegingsruimte
- Bewegingsstoornis
- Bewegingstheater
- Bewegingstherapeut
- Bewegingstherapie
- Bewegingsvrijheid
- Bewegingswet
- Bewegingswetenschap
- Bewerktuiging
- Bewilliging
- Bewilligingsverklaring
- Bezichtiging
- Bezoldiging
- Bezorging
- Bezuiniging
- Bezuinigingsbeleid
- Bezuinigingsmaatregel
- Bezuinigingsoperatie
- Bezuinigingsplan
- Bezuinigingsronde
- Bezuinigingsvoorstel
- Bezuinigingswoede
- Bhagwanbeweging
- Bijenkoningin
- Bijlegging
- Bijmenging
- Bijvalsbetuiging
- Bijvoeging
- Binnenpagina
- Bloedvergiftiging
- Bodemverontreiniging
- Bootlegging
- Braakneiging
- Branchevereniging
- Branchevervaging
- Brandbeveiliging
- Brownbeweging
- Brutoloonstijging
- Btwverhoging
- Btwverlaging
- Buiging
- Buigingsuitgang
- Burgerrechtenbeweging
- Buurtvereniging
- Carnavalsvereniging
- Carrièreoverweging
- Causaliteitsbeginsel
- Cirkelbeweging
- Conjunctuurbeweging
- Conjunctuurvertraging
- Consentbeginsel
- Contractloonstijging
- Contributieverhoging
- Couppoging
- Daarginder
- Daarginds
- Dagindeling
- Daging
- Dagverpleging
- Dankbetuiging
- Dankzegging
- Defensiebezuiniging
- Delging
- Democratiseringsbeweging
- Discontoverhoging
- Discontoverlaging
- Dissidentenbeweging
- Doelpoging
- Dollarkoersstijging
- Dollarstijging
- Doodsbedreiging
- Draagkrachtbeginsel
- Dreiging
- Dreigingsanalyse
- Dreigingsbeeld
- Drempelverlaging
- Droging
- Drooglegging
- Droomuitlegging
- Drukverhoging
- Dwarsligging
- Echtvereniging
- Eedaflegging
- Eedsaflegging
- Eenheidsbeweging
- Eerbetuiging
- Eerbiediging
- Eerstesteenlegging
- Efficiencyoverweging
- Elfenkoningin
- Emancipatiebeweging
- Engineering
- Erfopvolging
- Evenredigheidsbeginsel
- Formatiepoging
- Fotopagina
- Franchisevestiging
- Frontpagina
- Gebitsverzorging
- Gedraging
- Gehoorbeschadiging
- Geldbelegging
- Geldvernietiging
- Gelijkberechtiging
- Gelijkheidsbeginsel
- Geloofsovertuiging
- Geloofsverkondiging
- Geloofsvervolging
- Gemarginaliseerde
- Gemeentereiniging
- Gemeentereinigingsdienst
- Gemoedsbeweging
- Getijbeweging
- Getijdenbeweging
- Gevoelsoverweging
- Geweldpleging
- Gewetenswroeging
- Gezelligheidsvereniging
- Gezinshereniging
- Gezinsverpleging
- Gezinsverzorging
- Ginder
- Ginderachter
- Ginds
- Ginkgo
- Ginnegappen
- Ginseng
- Ginter
- Gintonic
- Golfbeweging
- Graflegging
- Grensvervaging
- Grenswijziging
- Grondbeginsel
- Grondlegging
- Grondwetswijziging
- Groothertogin
- Guerrillabeweging
- Haarverzorging
- Handbeweging
- Handelsvereniging
- Handelsvertegenwoordiging
- Handoplegging
- Heiliging
- Hengelsportvereniging
- Herbeginnen
- Herbelegging
- Herbevestiging
- Hereniging
- Herenigingsproces
- Herkrijging
- Heroverweging
- Hersenbeschadiging
- Hertogin
- Hervestiging
- Hervestigingsprogramma
- Hervormingsbeweging
- Herweging
- Heupbeweging
- Hoging
- Hoofdbeweging
- Huidverzorging
- Huldiging
- Huurverhoging
- Huurverlaging
- Huwelijksaankondiging
- Huwelijksafkondiging
- Ijskoningin
- Imaginair
- Imaginatie
- Inbeschuldigingstelling
- Inbraakbeveiliging
- Inbraakpoging
- Inbuiging
- Indaging
- Indroging
- Industrievestiging
- Infiltratiepoging
- Informatieverzorging
- Inhaalpoging
- Inhuldiging
- Inhuldigingsfeest
- Inkomensstijging
- Inmenging
- Intimidatiepoging
- Invoeging
- Inwilliging
- Jeugdbeweging
- Jeugdvereniging
- Jodenvervolging
- Jogging
- Joggingbroek
- Joggingpak
- Jongelingsvereniging
- Jongerenbeweging
- Jongerenvereniging
- Journalistenvereniging
- Juristenvereniging
- Kaartlegging
- Kabinetswijziging
- Kapbeweging
- Kapitaalbeweging
- Kapitaalsvernietiging
- Kapitaalverhoging
- Kapitaalvernietiging
- Kerkvervolging
- Kiesvereniging
- Kinderverzorging
- Klankwijziging
- Kledingindustrie
- Kleurmenging
- Knapenvereniging
- Kniebuiging
- Koersbeweging
- Koersstijging
- Koersverlaging
- Koerswijziging
- Koningin
- Koninginmoeder
- Koninginnedag
- Koninginnenhapje
- Koninginnenkruid
- Koninginnenpage
- Koninginnenrit
- Koninginnensoep
- Koninginregentes
- Koninginweduwe
- Koolmonoxidevergiftiging
- Koopkrachtstijging
- Koopvernietiging
- Kostenstijging
- Kraakbeweging
- Kraamverpleging
- Kranslegging
- Krantenpagina
- Kringbeweging
- Kruisiging
- Kruisvereniging
- Kustverdediging
- Kwikvergiftiging
- Landontginning
- Landschapsverzorging
- Landsverdediging
- Lastenstijging
- Lediging
- Legaliteitsbeginsel
- Legging
- Leidersbeginsel
- Leniging
- Levensbeëindiging
- Levensovertuiging
- Lichaamsbeweging
- Lichaamsverzorging
- Liefdesbetuiging
- Ligging
- Lijkbezorging
- Loodvergiftiging
- Loonkostenmatiging
- Loonmatiging
- Loonstijging
- Loonsverhoging
- Loonsverlaging
- Luchtbeweging
- Luchtverdediging
- Luchtverdedigingsraket
- Luchtverontreiniging
- Luchtweginfectie
- Lumpsumbekostiging
- Lustbevrediging
- Machtiging
- Machtiginghouder
- Machtigingshouder
- Machtigingsnummer
- Machtigingswet
- Manchepoging
- Marginaal
- Marginalia
- Marginaliën
- Marginalisatie
- Marginaliseren
- Marginalisering
- Marginaliteit
- Marktverzadiging
- Massabetoging
- Massavernietigingswapen
- Matdreiging
- Matiging
- Mededinging
- Mededingingsrecht
- Mededingingsregels
- Meerderheidsbeginsel
- Meestbegunstigingsclausule
- Menginfectie
- Menging
- Mentaliteitswijziging
- Middenstandsvereniging
- Milieubeweging
- Milieuverontreiniging
- Misdraging
- Moordpoging
- Mosselvergiftiging
- Motorophanging
- Muziekvereniging
- Naamswijziging
- Nationaliteitsbeginsel
- Naturistenvereniging
- Navolging
- Nazivernietigingskamp
- Neiging
- Newagebeweging
- Nicotinevergiftiging
- Niervergiftiging
- Nijging
- Normvervaging
- Nuttiging
- Oerbeginsel
- Olieverontreiniging
- Ombuiging
- Ombuigingsmaatregel
- Ombuigingsoperatie
- Ombuigingspakket
- Ombuigingsproblematiek
- Ombuigingsprogramma
- Omlegging
- Omroepvereniging
- Omzetverhoging
- Onafhankelijkheidsbeweging
- Onderbrenging
- Ondervertegenwoordiging
- Ondervraging
- Onkruidverdelgingsmiddel
- Ontginnen
- Ontginning
- Ontheiliging
- Ontmenging
- Ontmoediging
- Ontmoedigingsbeleid
- Ontslagaanzegging
- Ontsnappingspoging
- Ontvanginstallatie
- Ontvangstbevestiging
- Ontzegging
- Oorlogsdreiging
- Opberging
- Opdroging
- Opeenvolging
- Openlegging
- Ophanging
- Ophoging
- Opiniepagina
- Oplagestijging
- Oplegging
- Opstandelingenbeweging
- Opstijging
- Opvlieging
- Opvolging
- Opvolgingskwestie
- Opvolgingsprobleem
- Opvolgingsprocedure
- Opvolgingsstrijd
- Opzegging
- Oranjevereniging
- Orderbevestiging
- Originaliteit
- Origine
- Origineel
- Oudejaarsvereniging
- Oudervereniging
- Overbejaging
- Overbrenging
- Overbrengingsverhouding
- Overbrugging
- Overbruggingsfinanciering
- Overbruggingshulp
- Overbruggingskrediet
- Overbruggingsperiode
- Overbruggingstoelage
- Overhandiging
- Overlegging
- Overtuiging
- Overtuigingskracht
- Oververtegenwoordiging
- Oververzadiging
- Overvraging
- Overweging
- Overweldiging
- Overzichtspagina
- Padvindersbeweging
- Pagina
- Paginabreed
- Paginacijfer
- Paginagroot
- Paginaindeling
- Paginalang
- Paginanummer
- Paginatuur
- Pagineren
- Paginering
- Passeerbeweging
- Patiëntenvereniging
- Peilverlaging
- Pendelbeweging
- Personeelsvereniging
- Persoonsbeveiliging
- Pidgin
- Pijniging
- Pinksterbeweging
- Plaatsvervanging
- Plenging
- Plichtpleging
- Plugin
- Poging
- Postbezorging
- Premieverhoging
- Premieverlaging
- Prijsstijging
- Prijsverhoging
- Prijsverlaging
- Privébelegging
- Productiestijging
- Productiviteitsstijging
- Productiviteitsverhoging
- Profijtbeginsel
- Protestbetoging
- Protestbeweging
- Provobeweging
- Raadpleging
- Rassenvermenging
- Rasvereniging
- Rebellenbeweging
- Rechtsbeginsel
- Rechtspleging
- Rechtsvervolging
- Rechtvaardigheidsoverweging
- Rechtvaardiging
- Rechtvaardigingsgrond
- Recordpoging
- Reddingspoging
- Redersvereniging
- Reflexbeweging
- Reformbeweging
- Reglementswijziging
- Reiniging
- Reinigingsbedrijf
- Reinigingscrème
- Reinigingsdienst
- Reinigingsmiddel
- Reinigingspolitie
- Reinigingsrecht
- Reinigingsritueel
- Reisvereniging
- Relativiteitsbeginsel
- Rembekrachtiging
- Rentestijging
- Renteverhoging
- Renteverlaging
- Rijontzegging
- Rijvereniging
- Rijwielberging
- Roeivereniging
- Rolbeweging
- Rookgasreiniging
- Rookvergiftiging
- Rugligging
- Sabotagepoging
- Salarisverhoging
- Salarisverlaging
- Samenvoeging
- Schaarbeweging
- Schedelligging
- Schermvereniging
- Schietvereniging
- Schijnbeweging
- Schommelbeweging
- Schoolvereniging
- Schoonheidskoningin
- Schoonheidsverzorging
- Schouderbeweging
- Schuldvermenging
- Septuagint
- Septuaginta
- Slagingskans
- Slagingspercentage
- Slaginstrument
- Slingerbeweging
- Soefibeweging
- Soldijverhoging
- Solidariteitsbeginsel
- Specialistenvereniging
- Spellingwijziging
- Spelregelwijziging
- Spierbeweging
- Spijtbetuiging
- Spijziging
- Sportpagina
- Sportvereniging
- Springin'tveld
- Staatsinmenging
- Stadsreiniging
- Stadsreinigingsdienst
- Standenvertegenwoordiging
- Startpagina
- Statutenwijziging
- Steenlegging
- Stelselwijziging
- Stembuiging
- Steniging
- Steunbetuiging
- Stijging
- Stijgingspercentage
- Stijgingstempo
- Stillegging
- Strafoplegging
- Strafrechtpleging
- Strafrechtspleging
- Strafvervolging
- Structuurwijziging
- Studentenbeweging
- Studentenvereniging
- Studievereniging
- Stuitligging
- Stuurbekrachtiging
- Subsidiariteitsbeginsel
- Supportersvereniging
- Sympathiebetuiging
- Taalvermenging
- Taalverzorging
- Tangbeweging
- Tariefstijging
- Tariefsverhoging
- Tariefsverlaging
- Tariefverhoging
- Tariefverlaging
- Tariefwijziging
- Tegenbetoging
- Tegenbeweging
- Telastlegging
- Temperatuurstijging
- Temperatuurverhoging
- Tenlastelegging
- Tenuitvoerlegging
- Terpostbezorging
- Territorialiteitsbeginsel
- Terugbrenging
- Thuisbezorging
- Titelpagina
- Toenaderingspoging
- Toevoeging
- Toezegging
- Toneelvereniging
- Totstandbrenging
- Trapbeweging
- Troepenbeweging
- Troonopvolging
- Troonsbestijging
- Tuchtiging
- Turnvereniging
- Tussenvoeging
- Uitbraakpoging
- Uitbuiging
- Uitdaging
- Uitdelging
- Uitdroging
- Uitdrogingsverschijnsel
- Uitlegging
- Uitlooppoging
- Uitnodiging
- Uitnodigingsbeleid
- Uitnodigingskaart
- Uitvaardiging
- Uitvaartvereniging
- Uitzuiging
- Universaliteitsbeginsel
- Vagina
- Vaginaal
- Vaginisme
- Vakbeweging
- Vakvereniging
- Valbeweging
- Valutawijziging
- Vastgoedbeleggingsmaatschappij
- Vastlegging
- Veiligheidsoverweging
- Verbuiging
- Verdaging
- Verdediging
- Verdedigingsfout
- Verdedigingsgordel
- Verdedigingslinie
- Verdedigingsmechanisme
- Verdedigingsmiddel
- Verdedigingsmuur
- Verdedigingsoorlog
- Verdedigingspact
- Verdedigingsplan
- Verdedigingsrede
- Verdedigingssysteem
- Verdedigingstactiek
- Verdedigingswapen
- Verdedigingswerk
- Verdelging
- Verdelgingsmiddel
- Verdrievoudiging
- Verdringing
- Verdringingseffect
- Verdringingsmarkt
- Verdroging
- Vereenvoudiging
- Vereenzelviging
- Vereeuwiging
- Verenging
- Vereniging
- Verenigingsbestuur
- Verenigingsblad
- Verenigingsgebouw
- Verenigingsleven
- Verenigingsorgaan
- Verenigingsraad
- Verenigingsrecht
- Verenigingsstructuur
- Vergiftiging
- Vergiftigingsverschijnsel
- Verhanging
- Verheuging
- Verheviging
- Verhoging
- Verhogingsteken
- Verjaging
- Verjonging
- Verjongingskuur
- Verjongingsmiddel
- Verkeersbeweging
- Verkondiging
- Verkrijging
- Verlaging
- Verlegging
- Verlenging
- Verlevendiging
- Verluchtiging
- Verlustiging
- Vermenging
- Vermenigvuldiging
- Vermenigvuldigingsfactor
- Vernietiging
- Vernietigingsdrang
- Vernietigingsdrift
- Vernietigingskamp
- Vernietigingsoorlog
- Vernietigingswapen
- Vernieuwingsbeweging
- Verontreiniging
- Verontschuldiging
- Verontwaardiging
- Verpleeginrichting
- Verpleging
- Verplegingsdienst
- Verruiging
- Verslaglegging
- Verspringing
- Verstaging
- Versteviging
- Vertegenwoordiging
- Vertienvoudiging
- Vertraging
- Vertragingsactie
- Vertragingstactiek
- Vervaardiging
- Vervaging
- Vervanging
- Vervangingsinkomen
- Vervangingsinvestering
- Vervangingskosten
- Vervangingsmiddel
- Vervangingsreserve
- Vervangingswaarde
- Verviervoudiging
- Vervijfvoudiging
- Vervluchtiging
- Vervoeging
- Vervolging
- Vervolgingsapparaat
- Vervolgingsbeleid
- Vervolgingsslachtoffer
- Vervolgingswaan
- Vervolgingswaanzin
- Vervroeging
- Verwittiging
- Verwringing
- Verwurging
- Verzadiging
- Verzadigingspunt
- Verzadigingsverschijnselen
- Verzelfstandiging
- Verzelfstandigingsproces
- Verzesvoudiging
- Verzetsbeweging
- Verzevenvoudiging
- Verzoeningspoging
- Verzorging
- Verzorgingscentrum
- Verzorgingsflat
- Verzorgingsgebied
- Verzorgingshuis
- Verzorgingsmaatschappij
- Verzorgingsplicht
- Verzorgingsproduct
- Verzorgingsstaat
- Verzorgingstehuis
- Verzwijging
- Vestiging
- Vestigingsbesluit
- Vestigingseis
- Vestigingsfactor
- Vestigingsklimaat
- Vestigingsoverschot
- Vestigingsplaats
- Vestigingspremie
- Vestigingsverbod
- Vestigingsvergunning
- Vestigingsvoorwaarde
- Vestigingswet
- Virginaal
- Virginiteit
- Vliegbeweging
- Vlieginstructeur
- Vliegtuigindustrie
- Vluchtbeweging
- Vluchtpoging
- Voedselvergiftiging
- Voeging
- Voetbalvereniging
- Voetbeweging
- Voetverzorging
- Volbrenging
- Volksbeweging
- Volksraadpleging
- Volksvertegenwoordiging
- Voogdijvereniging
- Vooraankondiging
- Voorbezichtiging
- Voorlegging
- Vooropzegging
- Voorpagina
- Voorpaginaartikel
- Voorpaginabericht
- Voorpaginanieuws
- Voortbeweging
- Voorzegging
- Vredesbeweging
- Vredespoging
- Vreesaanjaging
- Vrijheidsbeginsel
- Vrijheidsbeweging
- Vrouwenbeweging
- Vrouwenpagina
- Vruchtbeginsel
- Waarzegging
- Walging
- Wanhoopspoging
- Wapenvernietiging
- Warmtebeweging
- Watersportvereniging
- Waterverontreiniging
- Webpagina
- Wederkerigheidsbeginsel
- Weerlegging
- Weerstandsbeweging
- Weging
- Wegingsfactor
- Wegligging
- Wegomlegging
- Welvaartsstijging
- Werkgeversvereniging
- Werknemersvertegenwoordiging
- Wetswijziging
- Wettiging
- Wielophanging
- Wijkvereniging
- Wijkverpleging
- Wijziging
- Wijzigingsbesluit
- Wijzigingsplan
- Wijzigingsvoorstel
- Winkeliersvereniging
- Winterberging
- Woningbouwvereniging
- Woninginrichter
- Woninginrichting
- Woonlandbeginsel
- Worging
- Wroeging
- Wurging
- Zangvereniging
- Zeespiegelstijging
- Zegging
- Zeggingskracht
- Zeilvereniging
- Zelfbeschuldiging
- Zelfbevestiging
- Zelfbevrediging
- Zelfmoordneiging
- Zelfmoordpoging
- Zelfreiniging
- Zelfverdediging
- Zelfverdedigingscursus
- Zelfverdedigingssport
- Zelfvernietiging
- Zendmachtiging
- Ziekenhuisverpleging
- Ziekenverpleging
- Ziekenverzorging
- Zijligging
- Zondagsheiliging
- Zoneverdediging
- Zorginstelling
- Zorgvuldigheidsbeginsel
- Zoutontginning
- Zuiging
- Zustervereniging
- Zwaaibeweging
- Zwangerschapsvergiftiging
- Zwembeweging
- Zwemvereniging

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Gin":
- In

Een anagram is een woord dat volledig bestaat uit de letters van een ander woord. Anagrammen van "Gin":
- Ing.

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Gin", in willekeurige volgorde:
- In
- Ing.

"Gin" bevat de volgende letters:
- 1 x g
- 1 x i
- 1 x n

De MD5-hash van het woord "Gin" is: d7ad223a94b1cdb31734ad5fb25df4bd
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Gin" is: 571b6170941ea02d3597d5a87b02fd6261abf2df
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Gin" omgezet in: "Tva"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu