woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

End

Definitie van "End" volgens wiktionary:
- einde, slot
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "End":
- Af (2 lang)
- Besluit (7 lang)
- Eind (4 lang)
- Slot (4 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Spellingsinfo te vinden op het onvolprezen woordenlijst.org:
einde

Het aantal letters van End is 3

"End" vertaald naar het Duits:
- ende
- schluß

"End" vertaald naar het Engels:
- end
- ending
- finish

"End" vertaald naar het Frans:
- fin

"End" vertaald naar het Spaans:
- fin

Woorden waarin "End" helemaal voorkomt:
- Aandeelhoudend
- Aandelenzwendel
- Aangetekend
- Aangrenzend
- Aangrijpend
- Aanhoudend
- Aankomend
- Aanliggend
- Aanmatigend
- Aanpalend
- Aanstootgevend
- Aanstotend
- Aantonend
- Aanvallend
- Aanvoegend
- Aanvullend
- Aanwendbaar
- Aanwenden
- Aanwending
- Aanwijzend
- Aanzwellend
- Achtduizend
- Achtduizender
- Achtendertig
- Achtendertigste
- Achtentwintigduizend
- Achtereenvolgend
- Achterhoudend
- Achternazenden
- Achthonderdduizend
- Achttiende
- Achttiendeeeuwer
- Achttiendeeeuws
- Achttienduizend
- Achturendag
- Actualiteitenzender
- Addendum
- Adembenemend
- Afdoend
- Afgewend
- Afgodendienaar
- Afgodendienst
- Afgrendelen
- Afgunstwekkend
- Afkeurend
- Aflopend
- Afmattend
- Afrikaanssprekend
- Afschrikwekkend
- Afschuwwekkend
- Afstotend
- Afvalverwerkend
- Afwenden
- Afwending
- Afwijzend
- Afwisselend
- Afzenden
- Afzender
- Agenda
- Agendapunt
- Agenderen
- Agenderingsbevoegdheid
- Alarmerend
- Alcoholhoudend
- Algemeenverbindendverklaring
- Alleensprekend
- Alleenverdienende
- Alleenwonend
- Alleenzaligmakend
- Allemansvriend
- Allerbekendst
- Allerheiligendag
- Allervriendelijkst
- Allesbeheersend
- Allesomvattend
- Allesoverheersend
- Almogend
- Alomvattend
- Alomvattendheid
- Altijddurend
- Alvermogend
- Alwetend
- Alwetende
- Alwetendheid
- Alziend
- Alziende
- Amendement
- Amendementsrecht
- Amenderen
- Amendering
- Andersdenkend
- Andersdenkende
- Andersluidend
- Angstaanjagend
- Angstwekkend
- Apotheekhoudend
- Appendage
- Appendance
- Appendicitis
- Appendix
- Arbeidsbesparend
- Architectenduo
- Arend
- Arendsblik
- Arendsjong
- Arendsnest
- Arendsneus
- Arendsoog
- Arendsvlucht
- Argwanend
- Armendokter
- Asbesthoudend
- Ascendant
- Ascendenten
- Asmogendheden
- Atletendorp
- Attenderen
- Avondvullend
- Baanbrekend
- Bacillendrager
- Bankbediende
- Barbediende
- Bartender
- Beangstigend
- Bederfwerend
- Bediend
- Bediende
- Bediendecontract
- Bediendepersoneel
- Bediendevakbond
- Bedreigend
- Bedrijvend
- Bedroevend
- Beduidend
- Beeldend
- Beendergestel
- Beenderlijm
- Beendermeel
- Beendersoep
- Beenderstelsel
- Beendroog
- Beestenbende
- Begeleidend
- Begrijpend
- Behendig
- Behendigheid
- Behendigheidsspel
- Behoudend
- Bekend
- Bekende
- Bekendheid
- Bekendmaken
- Bekendmaking
- Bekendstaan
- Bekendwording
- Beklemmend
- Belanghebbend
- Belanghebbende
- Belangstellend
- Belangstellende
- Belangwekkend
- Belastingvriendelijk
- Beledigend
- Beleggingsrendement
- Beleidsondersteunend
- Belendend
- Belerend
- Bemoedigend
- Benauwend
- Bende
- Bendehoofd
- Bendeleider
- Bendelid
- Bendeoorlog
- Bendevorming
- Bendewezen
- Bendir
- Benedendeks
- Benedendijks
- Bepalend
- Bepalingaankondigend
- Beperkend
- Berekend
- Berekenend
- Bergeend
- Berichtendienst
- Beschamend
- Bescheurkalender
- Beschouwend
- Beschrijvend
- Beslissend
- Besluitvormend
- Bestandsschending
- Bestendig
- Bestendigen
- Bestendigheid
- Bestendiging
- Bestverkopend
- Betreffende
- Bevelend
- Bevelhebbend
- Bevelvoerend
- Bevestigend
- Bevredigend
- Bevreemdend
- Bevriend
- Bewustzijnsverruimend
- Bewustzijnverruimend
- Bezwarend
- Bezwendelen
- Bijbehorend
- Bijeendrijven
- Bijkomend
- Bijpassend
- Bijtend
- Bijziend
- Bijziendheid
- Bindend
- Binnendeur
- Binnendiameter
- Binnendienst
- Binnendijk
- Binnendijks
- Binnendoor
- Binnendragen
- Binnendringen
- Binnendringer
- Binnendruppelen
- Binnenduin
- Binnenduingebied
- Binnenduinrand
- Binnenduwen
- Blaartrekkend
- Bladverliezend
- Blende
- Blender
- Blijvend
- Blinkend
- Bloeddrukverhogend
- Bloeddrukverlagend
- Bloedschender
- Bloedschendig
- Bloedstelpend
- Bloedstollend
- Bloemdragend
- Blokkendoos
- Blotevoetendokter
- Blozend
- Boeiend
- Boender
- Boerendans
- Boerendochter
- Boerendorp
- Boevenbende
- Boezemvriend
- Boezemvriendin
- Bomendijk
- Boodschappendienst
- Bordendoek
- Bovendeel
- Bovendek
- Bovendeks
- Bovendeur
- Bovendien
- Bovendrempel
- Bovendrijven
- Bovengistend
- Braakliggend
- Brandend
- Brandvertragend
- Brandwerend
- Breeddenkend
- Brildragend
- Brileend
- Brillendoos
- Broomhoudend
- Buitendeur
- Buitendiameter
- Buitendien
- Buitendienst
- Buitendijk
- Buitendijks
- Buitendruk
- Bureauagenda
- Calendarium
- Carolinaeend
- Celdodend
- Chloorhoudend
- Cholesterolverlagend
- Christendemocraat
- Christendemocratie
- Christendemocratisch
- Christendom
- Christuslegende
- Cocaproducerend
- Collectievelastendruk
- Compendium
- Compromitterend
- Concurrerend
- Conflicterend
- Consumentvriendelijk
- Correspondentievriend
- Corrigenda
- Crescendo
- Daaraanvolgend
- Daaropvolgend
- Daartussendoor
- Dadendrang
- Dagkalender
- Daverend
- Decrescendo
- Deelnemend
- Deerniswekkend
- Denderen
- Denderend
- Dendriet
- Dendrochronologie
- Dendrochronologisch
- Denigrerend
- Denkend
- Dependance
- Dependentie
- Dertiende
- Dertiendeeeuws
- Dertiendelig
- Dertienduizend
- Dertigduizend
- Desbetreffend
- Descendant
- Desgevallend
- Deugddoend
- Dialectsprekend
- Diender
- Dienstdoend
- Dienstverlenend
- Diepgravend
- Diepingrijpend
- Diepliggend
- Dierendag
- Dierenvriend
- Dieronvriendelijk
- Diervriendelijk
- Diervriendelijkheid
- Dievenbende
- Diminuendo
- Dinsdagochtend
- Ditjesendatjes
- Dividend
- Dividendbelasting
- Dividendbetaling
- Dividendbewijs
- Dividendloos
- Dividenduitkering
- Dividendvoorstel
- Dividendvrijstelling
- Docentenagenda
- Dodendans
- Doelgroepenzender
- Doeltreffend
- Doeltreffendheid
- Doende
- Dolerende
- Dolfijnvriendelijk
- Donderdagochtend
- Doodsbeenderen
- Doodvermoeiend
- Doordringend
- Doorlopend
- Doorschijnend
- Doorslaggevend
- Doortastend
- Doorzenden
- Dorstlessend
- Dreigend
- Drempelverlagend
- Drieduizend
- Drieëndertig
- Drieëndertigjarig
- Drieëndertigste
- Drieëntwintigduizend
- Driehonderdduizend
- Driehonderdduizendste
- Driekleurendruk
- Dringend
- Dringendheid
- Droogkokend
- Drugbende
- Drugsbende
- Drukdoend
- Drukkend
- Dubbelwerkend
- Duimendraaien
- Duitendief
- Duitssprekend
- Duitssprekende
- Duizeligmakend
- Duizelingwekkend
- Duizend
- Duizendblad
- Duizendeneennacht
- Duizenderlei
- Duizendguldenkruid
- Duizendjarig
- Duizendje
- Duizendknoop
- Duizendkoppig
- Duizendkunstenaar
- Duizendmaal
- Duizendpoot
- Duizendschoon
- Duizendste
- Duizendtal
- Duizendvoud
- Duizendvoudig
- Duizendwerf
- Dusdoende
- Dwingend
- Economendebat
- Eend
- Eendaags
- Eendagskuiken
- Eendagstoerisme
- Eendagstoerist
- Eendagsvlieg
- Eendagsvlinder
- Eendagswedstrijd
- Eendekker
- Eendelig
- Eendelijk
- Eendenborst
- Eendenei
- Eendenjacht
- Eendenkooi
- Eendenkroos
- Eendenkuiken
- Eendenmossel
- Eender
- Eendimensionaal
- Eendracht
- Eendrachtelijk
- Eendrachtig
- Eendrachtigheid
- Eenduidig
- Eenduidigheid
- Eendvogel
- Eenendertig
- Eenendertigen
- Eenendertigste
- Eenentwintigduizend
- Eensdenkend
- Eensluidend
- Eerstaanwezend
- Eerstkomend
- Eerstvolgend
- Eeuwigdurend
- Eeuwwende
- Eidereend
- Eigendom
- Eigendomsbewijs
- Eigendomskwestie
- Eigendomsoverdracht
- Eigendomspapieren
- Eigendomsrecht
- Eigendomsstructuur
- Eigendomsverhouding
- Eigendunk
- Eigendunkelijk
- Eikendreef
- Eiwithoudend
- Elfduizend
- Elfduizendste
- Ellende
- Ellendeling
- Ellendig
- Ellendigheid
- Emendatie
- Emenderen
- Endeldarm
- Endemie
- Endemisch
- Endlösung
- Endocrien
- Endocrinologie
- Endocrinoloog
- Endogeen
- Endoniem
- Endoparasiet
- Endorfine
- Endoscoop
- Endoscopie
- Endossement
- Endosseren
- Endotheelcel
- Endotherm
- Energiebesparend
- Energieverslindend
- Energieverspillend
- Engelssprekend
- Ergerniswekkend
- Erkend
- Ertussendoor
- Fascinerend
- Fietsendief
- Fijnvoelend
- Flankerend
- Fluiteend
- Fluorhoudend
- FMzender
- Fnuikend
- Franssprekend
- Fraudebestendig
- Galopperend
- Ganzendons
- Gashendel
- Gastendoekje
- Gebiedend
- Gebruikersonvriendelijk
- Gebruikersvriendelijk
- Gebruikersvriendelijkheid
- Gebruiksonvriendelijk
- Gebruiksvriendelijk
- Gebruiksvriendelijkheid
- Gedender
- Gedurende
- Geëigend
- Geestdodend
- Geestverheffend
- Geestverruimend
- Gehavend
- Gehorend
- Gekend
- Gekmakend
- Geldend
- Geldmarktverruimend
- Geldverslindend
- Geleidend
- Gelijkluidend
- Gelijkluidendheid
- Geluidswerend
- Geluidwerend
- Gelukbrengend
- Gemeend
- Gemeenteeigendom
- Gendarme
- Gendarmerie
- Geoefend
- Geoefendheid
- Geordend
- Geringschattend
- Geruchtmakend
- Geruststellend
- Gespeend
- Getekend
- Getekende
- Gevarendriehoek
- Gevolgaanduidend
- Gewapend
- Gewapenderhand
- Gewend
- Gezaghebbend
- Gezaghebbendheid
- Gezegend
- Gezichtsbepalend
- Gezinsvervangend
- Gideonsbende
- Gisterenochtend
- Gisterochtend
- Glasverwerkend
- Glazendoek
- Glijdend
- Glinsterend
- Gloeiend
- Glooiend
- Godendienst
- Godendom
- Godendrank
- Godlievend
- Godslasterend
- Godtergend
- Godvrezend
- Goedendag
- Goederendepot
- Goedlopend
- Goedwillend
- Goedwillendheid
- Grafschender
- Grendel
- Grendelen
- Grendelslot
- Grensoverschrijdend
- Grensschending
- Grensverleggend
- Griend
- Griendbos
- Griendhout
- Griendland
- Griendwaard
- Grievend
- Grijnzend
- Groeivertragend
- Groenblijvend
- Grondeigendom
- Grondwetgevend
- Grootmogend
- Grootvorstendom
- Grotendeels
- Haatdragend
- Haatdragendheid
- Haciënda
- Hagendoorn
- Hagendoren
- Halfgeopend
- Halsbrekend
- Halsreikend
- Handbediend
- Handenwrijvend
- Handenwringend
- Handschoendoos
- Handschoenendoos
- Hangende
- Hardhorend
- Hardhorendheid
- Hardwerkend
- Harpijarend
- Harshoudend
- Hartbrekend
- Hartendief
- Hartroerend
- Hartsterkend
- Hartsvriend
- Hartsvriendin
- Hartverheffend
- Hartveroverend
- Hartverscheurend
- Hartversterkend
- Hartverwarmend
- Havendam
- Hazendistel
- Hedendaags
- Hedenochtend
- Heenzenden
- Heiboender
- Heidendom
- Heilbrengend
- Heiligendag
- Heksendans
- Heldendaad
- Heldendicht
- Heldendichter
- Heldendom
- Heldendood
- Helderziend
- Helderziende
- Helderziendheid
- Hemelbestormend
- Hemeltergend
- Hendel
- Hendiadys
- Herendienst
- Herendubbel
- Herfstochtend
- Heroplevend
- Hersendood
- Hersendruk
- Heruitzenden
- Heruitzending
- Hiernavolgend
- Hittebestendig
- Hittebestendigheid
- Hittezoekend
- Hoedendoos
- Hoenderachtig
- Hoenderei
- Hoenderhof
- Hoenderhok
- Hoenderpark
- Hoenderpest
- Hoeststillend
- Holenduif
- Holklinkend
- Hondendokter
- Hondendrol
- Honderdduizend
- Honderdduizendste
- Honderdduizendtal
- Honend
- Hoofdbrekend
- Hoofdschuddend
- Hoogdravend
- Hoogdringend
- Hoogdringendheid
- Hooglopend
- Hoogmogend
- Hoogoplopend
- Hoogrendementsketel
- Hoogrentend
- Hoogstbiedende
- Hoogvliegend
- Hoopgevend
- Horendol
- Horendrager
- Hotelbediende
- Houthoudend
- Houtverwerkend
- Huisbediende
- Huisvriend
- Huisvriendin
- Huiveringwekkend
- Hulpbehoevend
- Hulpbehoevendheid
- Hulpzoekend
- Huwelijkszwendel
- Huwelijkszwendelaar
- Ijzerhoudend
- Ijzingwekkend
- Improviserenderwijs
- Incassoendossement
- Incriminerend
- Independent
- Indianendorp
- Indringend
- Indringendheid
- Indrukwekkend
- Ineenduiken
- Ingrijpend
- Inkomstenderving
- Inleidend
- Inlichtingendienst
- Innemend
- Innemendheid
- Innoverend
- Insectenetend
- Inspannend
- Instemmend
- Integendeel
- Integrerend
- Intendance
- Intendant
- Intenderen
- Interdependentie
- Interimdividend
- Intermitterend
- Inwendig
- Inwonend
- Inzenden
- Inzender
- Inzending
- Inzittende
- Jaardividend
- Jaarkalender
- Jaloersmakend
- Jeugdbende
- Jeugdvriend
- Jeugdvriendin
- Jodendom
- Journaaluitzending
- Jugendstil
- Kalender
- Kalenderblad
- Kalenderjaar
- Kalenderleeftijd
- Kalendermaand
- Kalendermethode
- Kalenderspreuk
- Kalkhoudend
- Kamelendrijver
- Kankerverwekkend
- Kantooragenda
- Kantoorbediende
- Karaktervormend
- Katholiekendag
- Katoendraad
- Katoendruk
- Kattendarm
- Kattendoorn
- Kattendoren
- Kazakkendraaier
- Kegeldragend
- Kendo
- Kenmerkend
- Kenschetsend
- Kernmogendheid
- Kernwapenmogendheid
- Keukendeur
- Keukendoek
- Keurbende
- Keurvorstendom
- Keuzedividend
- Kiekendief
- Kiendopje
- Kindervriend
- Kindvriendelijk
- Kippendief
- Kippendrift
- Klaarziend
- Klanknabootsend
- Klantvriendelijk
- Klassenagenda
- Klassendeler
- Klemmend
- Klemschroevendraaier
- Kleurendia
- Kleurendriehoek
- Kleurendruk
- Kleurhoudend
- Klompendans
- Knoldragend
- Knopendoos
- Koeiendrek
- Koekendrie
- Koershoudend
- Kokend
- Kokendheet
- Kolendamp
- Komend
- Koningsarend
- Kooieend
- Koolzuurhoudend
- Koopvernietigend
- Koortswerend
- Kortdurend
- Kortegolfzender
- Kortlopend
- Kostenbesparend
- Kostendekkend
- Kostendrager
- Kostenverhogend
- Kozakkendans
- Krakeend
- Kreukherstellend
- Krijgsbende
- Kronendak
- Kroonpretendent
- Kruidendokter
- Kruidendrank
- Kruipend
- Kruisschroevendraaier
- Kuifeend
- Kunstkalender
- Kunstlievend
- Kunstminnend
- Kunststofverwerkend
- Kunstvriend
- Kwaaddenkend
- Kwaadwillend
- Kwartaaldividend
- Kwijnend
- Laaghangend
- Laagrentend
- Laagvliegend
- Laaiend
- Laatbloeiend
- Laatdunkend
- Laatdunkendheid
- Laatnegentiendeeeuws
- Laatstverdiend
- Lachwekkend
- Lachwekkendheid
- Lamlendig
- Lamlendigheid
- Langdurend
- Langlevend
- Langlopend
- Langsrazend
- Langsstromend
- Langstdurend
- Langstlevende
- Langstzittend
- Langsvarend
- Lantarendrager
- Lappendeken
- Lastendruk
- Lavendel
- Lavendelheide
- Lavendelolie
- Lavendelwater
- Leemhoudend
- Leeuwendeel
- Legenda
- Legendarisch
- Legende
- Legendevorming
- Leidinggevend
- Leidinggevende
- Lende
- Lendenbiefstuk
- Lendendoek
- Lendenstuk
- Lendenwervel
- Letterlievend
- Leugendetector
- Levend
- Levendbarend
- Levendgeborene
- Levendig
- Levendigheid
- Levendmakend
- Levensbedreigend
- Levenwekkend
- Lichtbewapend
- Lichtbrekend
- Lichtgevend
- Liggend
- Lijdend
- Lijmsnuivend
- Linksdraaiend
- Linksrijdend
- Lippendienst
- Liveuitzending
- Lokeend
- Loketbediende
- Lonend
- Loodhoudend
- Loontrekkend
- Loontrekkende
- Loopeend
- Lopend
- Lopendebandwerk
- Losliggend
- Loslopend
- Luchtdoorlatend
- Luchthavendirectie
- Luidsprekend
- Maandagochtend
- Maandkalender
- Maatgevend
- Machthebbend
- Magazijnbediende
- Mandarijnendom
- Mannendubbelspel
- Mannetjeseend
- Marialegende
- Marktverstorend
- Matglanzend
- Medebepalend
- Medeeigendom
- Medeinzittende
- Medelijdend
- Meedogend
- Meelijwekkend
- Meerkleurendruk
- Meeromvattend
- Meeslepend
- Meeslependheid
- Meestbiedende
- Meestendeels
- Melkgevend
- Mendelen
- Mendeliaans
- Mendelisme
- Mensendieck
- Mensendiecken
- Mensendiecktherapie
- Mensenrechtenschending
- Mensenvriend
- Menslievend
- Menslievendheid
- Mensonterend
- Merendeel
- Merendeels
- Metaalverwerkend
- Metserdiender
- Middelpuntvliedend
- Middelpuntzoekend
- Middendoor
- Middengolfzender
- Milieubelastend
- Milieubeschermend
- Milieuonvriendelijk
- Milieuvriendelijk
- Miljoenenzwendel
- Minachtend
- Minvermogend
- Minvermogende
- Misselijkmakend
- Modetrend
- Moedgevend
- Mogendheid
- Monnikendom
- Monumentendag
- Mooiklinkend
- Moordenaarsbende
- Moordend
- Morgendrank
- Morgenochtend
- Naambekendheid
- Naamsbekendheid
- Naastliggend
- Nadenkend
- Nakend
- Natuurvriend
- Natuurvriendelijk
- Nauwlettend
- Nauwsluitend
- Navolgend
- Nazenden
- Nederlandssprekend
- Nederlandssprekende
- Neerbuigend
- Neerbuigendheid
- Negendaags
- Negende
- Negendeeeuws
- Negenduizend
- Negenendertig
- Negenendertigste
- Negenentwintigduizend
- Negenhonderdduizend
- Negentiende
- Negentiendeeeuwer
- Negentiendeeeuws
- Negentienduizend
- Negentigduizend
- Negentigduizendste
- Neringdoende
- Nettorendement
- Nevenschikkend
- Niemendal
- Niemendalletje
- Nietaflatend
- Nietbegrijpend
- Nietbetalend
- Nietbindend
- Nieterkend
- Nietijzerhoudend
- Nietsbetekenend
- Nietsontziend
- Nietsvermoedend
- Nietszeggend
- Nietverdienend
- Nietwerkende
- Nieuwsuitzending
- Nieuwszender
- Nijpend
- Noodlijdend
- Noodlijdende
- Noodwendig
- Noodwendigheid
- Normafwijkend
- Normenenwaardendebat
- Normgevend
- Notendop
- Ochtend
- Ochtendappel
- Ochtendblad
- Ochtenddauw
- Ochtenddienst
- Ochtendeditie
- Ochtendgebed
- Ochtendgloren
- Ochtendgymnastiek
- Ochtendhumeur
- Ochtendjas
- Ochtendkrant
- Ochtendkrieken
- Ochtendlijk
- Ochtendlucht
- Ochtendmaaltijd
- Ochtendmens
- Ochtendmist
- Ochtendnevel
- Ochtendploeg
- Ochtendpost
- Ochtendschemer
- Ochtendschemering
- Ochtendspits
- Ochtendstond
- Ochtendtrein
- Ochtenduur
- Ochtendvoer
- Ochtendwandeling
- Ochtendziek
- Ochtendzon
- Oervervelend
- Ogendienaar
- Oliehoudend
- Olieproducerend
- Olieuitvoerend
- Omliggend
- Omroepzender
- Omwenden
- Omwonend
- Omzendbrief
- Onaangediend
- Onafgewend
- Onafwendbaar
- Onafwendbaarheid
- Onbeduidend
- Onbeduidendheid
- Onbegrijpend
- Onbekend
- Onbekende
- Onbekendheid
- Onbestendig
- Onbestendigheid
- Onbetekenend
- Onbevredigend
- Onbewapend
- Ondergetekende
- Onderhoudend
- Onderhoudsvriendelijk
- Onderliggend
- Ondernemend
- Onderscheidend
- Onderschikkend
- Onderwijsgevende
- Onderwijsondersteunend
- Ondeugend
- Ondeugendheid
- Ondoeltreffend
- Ondoorlatend
- Ondoorschijnend
- Ongehavend
- Ongekend
- Ongekerstend
- Ongemeend
- Ongeoefend
- Ongeopend
- Ongeordend
- Ongerekend
- Ongetekend
- Ongewapend
- Onheilspellend
- Onkostendeclaratie
- Onmeedogend
- Onnadenkend
- Onnadenkendheid
- Onoplettend
- Onoplettendheid
- Onopvallend
- Onopvallendheid
- Onrendabel
- Onroerend
- Onroerendezaakbelasting
- Onroerendgoedbelasting
- Onroerendgoedbezit
- Onroerendgoedmaatschappij
- Onroerendgoedmarkt
- Onroerendgoedonderneming
- Onroerendgoedsector
- Onroerendgoedtransactie
- Onrustbarend
- Onrustwekkend
- Onsamendrukbaar
- Onsamenhangend
- Onsamenhangendheid
- Onschendbaar
- Onschendbaarheid
- Ontbeend
- Ontgrendelen
- Ontheemdendocument
- Ontkennend
- Ontoereikend
- Ontoereikendheid
- Ontroerend
- Ontslagnemend
- Ontsmettend
- Ontstellend
- Ontwijkend
- Ontzagwekkend
- Ontzettend
- Onvaderlandslievend
- Onverbindend
- Onverdiend
- Onvermogend
- Onvoldoend
- Onvoldoende
- Onvriendelijk
- Onvriendelijkheid
- Onvriendschappelijk
- Onwellevend
- Onwellevendheid
- Onwelluidend
- Onwelriekend
- Onwelwillend
- Onwelwillendheid
- Onwetend
- Onwetendheid
- Oogluikend
- Oogstrelend
- Oogverblindend
- Oorlogsellende
- Oorlogvoerend
- Oorlogvoerende
- Oorverdovend
- Opbeurend
- Opdikkend
- Opeendringen
- Opeenvolgend
- Opendeurdag
- Opendeurdienst
- Opendoen
- Opendraaien
- Openduwen
- Ophefmakend
- Opiniërend
- Oplettend
- Oplettendheid
- Oplopend
- Oppassend
- Opruiend
- Opvallend
- Opvallenderwijs
- Opvarende
- Opvliegend
- Opvliegendheid
- Opwekkend
- Opwindend
- Opzenden
- Opzienbarend
- Opzwaaiend
- Ordelievend
- Oudgediende
- Ouwelullendag
- Overbekend
- Overblijvend
- Overbloezend
- Overeenkomstsluitend
- Overlevende
- Overscherend
- Overstelpend
- Overtreffend
- Overtuigend
- Overwegend
- Overweldigend
- Overzenden
- Overzending
- Ozonaantastend
- Ozonafbrekend
- Paardendek
- Paardendeken
- Paardendief
- Paardendistel
- Paardendressuur
- Paasweekend
- Pannendak
- Pannendeksel
- Papendom
- Passend
- Patiëntendemonstratie
- Patiëntendossier
- Pekblende
- Pekingeend
- Pendant
- Pendel
- Pendelaar
- Pendelbeweging
- Pendelbus
- Pendeldienst
- Pendeldiplomatie
- Pendelen
- Pendeloque
- Pendeltrein
- Pendelverkeer
- Pendrive
- Pendule
- Pennendoos
- Perpendiculair
- Perpendiculariseren
- Petroleumhoudend
- Pijnstillend
- Pijpendop
- Pillendeeg
- Pillendoos
- Pillendraaier
- Pinksterweekend
- Piratenzender
- Plaatsvervangend
- Platendraaier
- Platinahoudend
- Ploegendienst
- Ploertendoder
- Ploertendom
- Pompbediende
- Pompschroevendraaier
- Poppendokter
- Popzender
- Postzending
- Prangend
- Prebende
- Pretendent
- Pretenderen
- Prijsdrukkend
- Prikkelend
- Probleemoplossend
- Proefhoudend
- Proefuitzending
- Promovenda
- Promovendus
- Propagandauitzending
- Protestantendag
- Provocerend
- Publiekstrekkend
- Publieksvriendelijk
- Puntendeling
- Raadgevend
- Radiouitzending
- Radiozender
- Radiozendinstallatie
- Rakettendebat
- Rassendiscriminatie
- Ratelschroevendraaier
- Razend
- Razendsnel
- Rechthebbende
- Rechtsdraaiend
- Rechtverkrijgende
- Reclamezendtijd
- Redengevend
- Referendaris
- Referendum
- Referendumcampagne
- Referendumcommissie
- Referendumuitslag
- Referendumwet
- Regendag
- Regendans
- Regendicht
- Regendroppel
- Regendruppel
- Regentendom
- Reikhalzend
- Reizend
- Rendabel
- Rendabiliteit
- Rendement
- Rendementseis
- Rendementsniveau
- Rendementsverbetering
- Rendementsverwachting
- Renderen
- Rendezvous
- Rendier
- Rendierjager
- Rendiermos
- Rentedragend
- Rentegevend
- Richtinggevend
- Rijksgebouwendienst
- Ringagenda
- Risicodragend
- Risicomijdend
- Rododendron
- Roerend
- Roestwerend
- Rolbevestigend
- Roldoorbrekend
- Rollende
- Rommendom
- Rondzendbrief
- Rondzenden
- Röntgendiffractie
- Roodgloeiend
- Roversbende
- Ruimdenkend
- Ruimdenkendheid
- Ruimtependel
- Ruimvallend
- Ruiterbende
- Rupsendoder
- Rustgevend
- Rustlievend
- Ruziezoekend
- Samendoen
- Samendrijven
- Samendringen
- Samendrommen
- Samendrukken
- Samendrukking
- Samenhangend
- Samenstellend
- Satellietuitzending
- Satellietzender
- Schachtendoop
- Schapendoes
- Scharnierend
- Scheendekker
- Schendblad
- Schendbrief
- Schenden
- Schender
- Schenderij
- Schendig
- Schending
- Scheppend
- Scherfwerend
- Schermdragend
- Scherpriekend
- Schertsenderwijs
- Schertsenderwijze
- Scheurkalender
- Schimmeldodend
- Schimmelwerend
- Schitterend
- Schoenendoos
- Schokabsorberend
- Schokbestendig
- Schokkend
- Schoolagenda
- Schooluitzending
- Schoolvriend
- Schoonklinkend
- Schoonschijnend
- Schoorvoetend
- Schouderophalend
- Schreeuwend
- Schrijnend
- Schrikaanjagend
- Schrikbarend
- Schrikwekkend
- Schroevendraaier
- Schuldeisend
- Serendipiteit
- Sinksendag
- Slaapverwekkend
- Slaapwekkend
- Slangenarend
- Slaphangend
- Slavendrijver
- Slavischsprekend
- Slechthorend
- Slechthorende
- Slechtlopend
- Slechtziend
- Slechtziende
- Slechtziendheid
- Slendang
- Slippendrager
- Slobeend
- Sloependek
- Slotweekend
- Sluipend
- Sluipenderwijs
- Smaakmakend
- Smachtend
- Sneldrogend
- Snelgroeiend
- Snelstromend
- Snelwerkend
- Snijdend
- Spaanssprekend
- Spannend
- Spelenderwijs
- Spelenderwijze
- Spenderen
- Spierverslappend
- Spierversterkend
- Spinnendraad
- Spitsenduo
- Spoedeisend
- Sponzendoos
- Sponzenduiker
- Sporendiertje
- Sportlievend
- Sportuitzending
- Sportvriend
- Spraakmakend
- Sprekend
- Springlevend
- Staalverwerkend
- Staatseigendom
- Staatsondermijnend
- Startstipendium
- Statusverhogend
- Steekhoudend
- Steenarend
- Steendood
- Steendruk
- Steendrukken
- Steendrukker
- Steendrukkerij
- Steendrukkunst
- Stemhebbend
- Steppekiekendief
- Stereouitzending
- Stervende
- Steunzender
- Stilzwijgend
- Stilzwijgendheid
- Stinkend
- Stipendium
- Stockdividend
- Stoelendans
- Stomend
- Stomvervelend
- Stoorzender
- Storend
- Stormenderhand
- Stotend
- Straalzender
- Straatbende
- Straatschender
- Straatschenderij
- Stralend
- Strekkend
- Strelend
- Stressbestendig
- Stressbestendigheid
- Stresserend
- Strontvervelend
- Studentendecaan
- Studentendemonstratie
- Studierendement
- Studievriend
- Stuitend
- SudetenDuitser
- Suikerhoudend
- Suikerverwerkend
- Superdividend
- Supergeleidend
- Superintendent
- Supermogendheid
- Suspenderen
- Taakstellend
- Taboedoorbrekend
- Tachtigduizend
- Tafeleend
- Tegemoetkomend
- Tegemoetkomendheid
- Tegendeel
- Tegendemonstratie
- Tegendoelpunt
- Tegendraads
- Tegendraadsheid
- Tegendruk
- Tegenliggend
- Tegenoverliggend
- Tegenstellend
- Tekendoos
- Tekendriehoek
- Teleurstellend
- Televisieuitzending
- Televisiezender
- Televisiezendtijd
- Tendens
- Tendensroman
- Tendentie
- Tendentieus
- Tender
- Tenderbod
- Tenderen
- Tenderlocomotief
- Tendersysteem
- Tendinitis
- Tenenkrommend
- Tenhemelschreiend
- Tentendorp
- Tergend
- Terneerdrukkend
- Terroristenbende
- Terughoudend
- Terughoudendheid
- Terugzenden
- Terugzending
- Terugzendingsrecht
- Terugzendrecht
- Thuisspelend
- Thuiswonend
- Tiend
- Tiendaags
- Tiende
- Tiendeeeuws
- Tiendelig
- Tiendrecht
- Tiendubbel
- Tienduizend
- Tienduizendste
- Tienduizendtal
- Tijdrovend
- Tijdverslindend
- Titelvoerend
- Toegevend
- Toegevendheid
- Toekomend
- Toendra
- Toendragebied
- Toenemend
- Toereikend
- Toewenden
- Toezenden
- Toezending
- Toezichthoudend
- Toeziend
- Tongstrelend
- Toonaangevend
- Toongevend
- Toppereend
- Tranendal
- Transcendent
- Transcendentaal
- Transcendentalisme
- Transcendentie
- Transcenderen
- Treffend
- Trend
- Trendanalyse
- Trendbeleid
- Trendbreuk
- Trendgevoelig
- Trendmatig
- Trendsettend
- Trendsetter
- Trendvolger
- Trendwatcher
- Trendy
- Treurigmakend
- Treurigstemmend
- Troonpretendent
- Trukendoos
- Turkenvriend
- Turkssprekend
- Tussendeel
- Tussendek
- Tussendeks
- Tussendekspassagier
- Tussendeur
- Tussending
- Tussendoor
- Tussendoortje
- Tussenkomend
- Tussenliggend
- Tvzender
- Twaalfduizend
- Twaalfduizendste
- Tweeduizend
- Tweeduizendste
- Tweeëndertig
- Tweeëndertigjarig
- Tweeëndertigste
- Tweehonderdduizend
- Tweehonderdduizendste
- Tweekleurendruk
- Tweeploegendienst
- Tweesnijdend
- Twintigduizend
- Typerend
- Uitdagend
- Uiteendoen
- Uiteendrijven
- Uiteenlopend
- Uitgediend
- Uitgekiend
- Uitgerekend
- Uitleendiscotheek
- Uitmuntend
- Uitmuntendheid
- Uitnemend
- Uitnemendheid
- Uitsluitend
- Uitstekend
- Uitvoerend
- Uitwendig
- Uitwendigheid
- Uitwonend
- Uitzendarbeid
- Uitzendbureau
- Uitzenden
- Uitzending
- Uitzendkracht
- Uitzendmarkt
- Uitzendorganisatie
- Uitzendschema
- Uitzendwerk
- Uraniumverwerkend
- Vaatverwijdend
- Vaderlandslievend
- Vakoverstijgend
- Vandaalbestendig
- Vandalismebestendig
- Vanochtend
- Vanzelfsprekend
- Vanzelfsprekendheid
- Vastendag
- Vasthoudend
- Vasthoudendheid
- Vastkokend
- Veelbeduidend
- Veelbelovend
- Veelbetekenend
- Veeleisend
- Veelgodendom
- Veelkleurendruk
- Veelomvattend
- Veelvoorkomend
- Veelzeggend
- Veenderij
- Veertiendaags
- Veertiende
- Veertiendeeeuws
- Veertienduizend
- Veertigduizend
- Vendel
- Vendelen
- Vendelzwaaien
- Vendelzwaaier
- Vendetta
- Vendu
- Venduhouder
- Venduhuis
- Vendumeester
- Vendutie
- Verbazend
- Verbazingwekkend
- Verbijsterend
- Verbindendverklaring
- Verbluffend
- Verdedigend
- Verderstrekkend
- Verdiend
- Verdragend
- Verduizendvoudigen
- Verfrissend
- Vergaderagenda
- Vergelijkend
- Vergelijkenderwijs
- Vergelijkenderwijze
- Vergrendelen
- Vergrendeling
- Vergrotend
- Vergunningverlenend
- Verheffend
- Verheugend
- Verklarend
- Verkwikkend
- Verkwistend
- Verlammend
- Verlevendigen
- Verlevendiging
- Verliesgevend
- Verlieslatend
- Verlieslijdend
- Verliesmakend
- Verlokkend
- Vermeend
- Vermoeiend
- Vermogend
- Vermogensrendementsheffing
- Vernederend
- Vernietigend
- Verontrustend
- Verpletterend
- Verplichtend
- Verrassend
- Verrassenderwijs
- Verreikend
- Verscheurend
- Verschillend
- Verslavend
- Versteend
- Versterkend
- Verstrekkend
- Vertederend
- Vertrouwenwekkend
- Vervelend
- Verwarrend
- Verwend
- Verwendheid
- Verwoestend
- Verzachtend
- Verzenden
- Verzender
- Verzenderkensdag
- Verzenderkesdag
- Verzendhuis
- Verzending
- Verzendingskosten
- Verzendklaar
- Verzendkosten
- Verzendlijst
- Verziend
- Verziendheid
- Verzoendag
- Verzoenend
- Verzwendelen
- Vierduizend
- Vierendeel
- Vierendelen
- Vierendertig
- Vierendertigste
- Vierentwintigduizend
- Vierhonderdduizend
- Vierkleurendruk
- Vijfduizend
- Vijfduizendste
- Vijfendertig
- Vijfendertigste
- Vijfentwintigduizend
- Vijfgangendiner
- Vijfhonderdduizend
- Vijfploegendienst
- Vijftiende
- Vijftiendeeeuws
- Vijftienduizend
- Vijftigduizend
- Visarend
- Visetend
- Visverwerkend
- Vlaggendoek
- Vlaggendraagster
- Vlaggendrager
- Vlakliggend
- Vlammend
- Vleesetend
- Vleesverwerkend
- Vleiend
- Vliegend
- Vliegendoder
- Vliegendrek
- Vlijmend
- Vloeiend
- Vlottend
- Vochthoudend
- Vochtminnend
- Vochtwerend
- Voedselverwerkend
- Voldingend
- Voldoend
- Voldoende
- Volgend
- Volhardend
- Volksreferendum
- Volksvriend
- Voltekend
- Volumebeperkend
- Volwassenendoop
- Voorbehoedend
- Voorbereidend
- Voorkomend
- Voorkomendheid
- Voortdurend
- Voortvarend
- Voortvarendheid
- Vooruitstrevend
- Vooruitstrevendheid
- Vooruitziend
- Vooruitziendheid
- Voorwaardenscheppend
- Voorwenden
- Voorwending
- Voorwendsel
- Vormend
- Vorstendom
- Vragenderwijs
- Vragenderwijze
- Vredelievend
- Vredelievendheid
- Vredesafdwingend
- Vredesdividend
- Vredeshandhavend
- Vreemdelingendienst
- Vreesaanjagend
- Vreeswekkend
- Vriend
- Vriendelijk
- Vriendelijkheid
- Vriendenclub
- Vriendendienst
- Vriendenfeest
- Vriendenkring
- Vriendenmatch
- Vriendenpaar
- Vriendenploeg
- Vriendenprijsje
- Vriendin
- Vriendinnenkring
- Vriendjespolitiek
- Vriendschap
- Vriendschappelijk
- Vriendschappelijkheid
- Vriendschapsband
- Vriendschapsverdrag
- Vrijblijvend
- Vrijblijvendheid
- Vrijdagochtend
- Vrijdenkend
- Vrijheidlievend
- Vrijheidslievend
- Vrouwendienst
- Vrouwendiscriminatie
- Vrouwendubbel
- Vrouwendubbelspel
- Vrouwenschender
- Vrouwonvriendelijk
- Vrouwvriendelijk
- Vruchtafdrijvend
- Vruchtdragend
- Vruchtendrank
- Vuurbestendig
- Vuurhoudend
- Vuurspuwend
- Waarheidlievend
- Waarschuwend
- Wakend
- Wanluidend
- Wantrouwend
- Wapendepot
- Wapendracht
- Wapendrager
- Warmtebestendig
- Warmteisolerend
- Warmvoelend
- Waterafstotend
- Waterbesparend
- Waterbestendig
- Waterhoudend
- Waterkerend
- Weddetrekkende
- Wederkerend
- Wederuitzending
- Wedstrijdkalender
- Weekagenda
- Weekend
- Weekenddienst
- Weekenden
- Weekender
- Weekendhuisje
- Weekendhuwelijk
- Weekendretour
- Weekendtas
- Weekendverblijf
- Weekendverlof
- Weekkalender
- Weemakend
- Weerbestendig
- Weerzinwekkend
- Weerzinwekkendheid
- Wegzenden
- Wegzending
- Wegzendofficier
- Weinigzeggend
- Welbekend
- Weldenkend
- Weldenkendheid
- Welgemeend
- Welgeordend
- Wellevend
- Wellevendheid
- Welluidend
- Welluidendheid
- Welmenend
- Welriekend
- Welsprekend
- Welsprekendheid
- Welstellend
- Welvarend
- Welverdiend
- Welwillend
- Welwillendheid
- Wendbaar
- Wendbaarheid
- Wenden
- Wending
- Wereldbekendheid
- Werelddierendag
- Wereldomspannend
- Wereldomvattend
- Wereldschokkend
- Werkend
- Werkgelegenheidsbevorderend
- Werkzoekend
- Werkzoekende
- Wervelend
- Wespendief
- Wetgevend
- Wiegendood
- Wiegendruk
- Wijdvallend
- Winkelbediende
- Winstdelend
- Winstgevend
- Winstgevendheid
- Winstmakend
- Wisselend
- Witgehandschoend
- Witgloeiend
- Woedend
- Woensdagochtend
- Woldragend
- Wolkendek
- Woningzoekende
- Wraakroepend
- Zaaddodend
- Zaaddragend
- Zakagenda
- Zakendiner
- Zakendoen
- Zakenvriend
- Zakkenvullend
- Zaligmakend
- Zalvend
- Zaterdagochtend
- Zedenbedervend
- Zedendelict
- Zedendelinquent
- Zedenkwetsend
- Zeearend
- Zeeeend
- Zeemogendheid
- Zeevarend
- Zelfbesturend
- Zelfdenkend
- Zelfklevend
- Zelfregistrerend
- Zelfreinigend
- Zelfrijzend
- Zelfstrijkend
- Zelfvoorzienend
- Zelfwerkend
- Zendamateur
- Zendantenne
- Zendapparatuur
- Zendbereik
- Zendbrief
- Zendeling
- Zendelinge
- Zenden
- Zender
- Zendercoördinator
- Zenderindeling
- Zenderkleuring
- Zendernet
- Zenderredactie
- Zendgemachtigde
- Zending
- Zendingsarbeid
- Zendingsarts
- Zendingsdrang
- Zendingsijver
- Zendingspost
- Zendingswerk
- Zendinstallatie
- Zendmachtiging
- Zendmast
- Zendpiraat
- Zendpost
- Zendschip
- Zendstation
- Zendtijd
- Zendtijdindeling
- Zendtijduitbreiding
- Zendtijdverdeling
- Zenduur
- Zendvergunning
- Zenuwslopend
- Zenuwstillend
- Zesduizend
- Zesendertig
- Zesendertigste
- Zesendertigurenweek
- Zesentwintigduizend
- Zeshonderdduizend
- Zestiende
- Zestiendeeeuwer
- Zestiendeeeuws
- Zestienduizend
- Zestigduizend
- Zestigduizendste
- Zevendaags
- Zevende
- Zevendelig
- Zevenduizend
- Zevenduizendste
- Zevenendertig
- Zevenendertigste
- Zevenentwintigduizend
- Zevenhonderdduizend
- Zeventiende
- Zeventiendeeeuwer
- Zeventiendeeeuws
- Zeventienduizend
- Zeventigduizend
- Zichtzending
- Ziedend
- Ziekendag
- Ziekmakend
- Ziekteverwekkend
- Zieltogend
- Ziende
- Zienderogen
- Zilverhoudend
- Zingevend
- Zinkblende
- Zinkhoudend
- Zinnenprikkelend
- Zinnenstrelend
- Zinswending
- Zittend
- Zodoende
- Zoendood
- Zoetklinkend
- Zoetvloeiend
- Zondagochtend
- Zonnewende
- Zorgbarend
- Zorgbehoevend
- Zorgdragend
- Zorgwekkend
- Zouthoudend
- Zoutminnend
- Zuurhoudend
- Zuurverdiend
- Zwaarbewapend
- Zwaargewapend
- Zwaarstwegend
- Zwaartillend
- Zwaarwegend
- Zwanendons
- Zweetdrijvend
- Zwendel
- Zwendelaar
- Zwendelarij
- Zwendelen
- Zwendelpraktijken
- Zwevend

Woorden die je volledig kan terugvinden in "End":
- En

Een anagram is een woord dat volledig bestaat uit de letters van een ander woord. Anagrammen van "End":
- Den

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "End", in willekeurige volgorde:
- De
- Den
- E.d.
- En

"End" bevat de volgende letters:
- 1 x d
- 1 x e
- 1 x n

De MD5-hash van het woord "End" is: 87557f11575c0ad78e4e28abedc13b6e
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "End" is: a2bb9d34b8a1a79665858d354585cf147e0dee4e
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "End" omgezet in: "Raq"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu