woorden - betekenis
goedkope inktpatronen en toners

Baar

Betekenis van "Baar" volgens wikipedia:
Baar kan verwijzen naar:
- een lijkenbaar
- een baar (edel)metaal, zie: lingot
- Bahr, een baanderheer en heerlijkheid in de Nederlandse provincie Gelderland
Dit is slechts een flard van de hele tekst. Er is uiteraard veel meer info te vinden op het fantastische wikipedia. Lees de actuele tekst hier.

Definitie van "Baar" volgens wiktionary:
- een kleine verhoging of onderstel, waarop een doodskist wordt opgebaard of gedragen
- een staaf edelmetaal
- meestal in meervoud golf op zee
Dit is niet de volledige tekst. Er is meer info te vinden op het formidabele wiktionary. Lees de actuele tekst hier.

1 of meerdere synoniemen van (of puzzelwoorden gelinkt aan) "Baar":
- Baarlijk (8 lang)
- Brancard (8 lang)
- Breker (6 lang)
- Brood (5 lang)
- Cash (4 lang)
- Draagbaar (9 lang)
- Draagstoel (10 lang)
- Golven (6 lang)
- Klinkklaar (10 lang)
- Pecuniair (9 lang)
- Ruw (3 lang)
- Tastbaar (8 lang)
- Totok (5 lang)
- Watergolf (9 lang)
- Zeegolf (7 lang)
- Zuiver (6 lang)

In een puzzelwoordenboek zijn wellicht meer resultaten te vinden, maar puzzelaars kunnen mogelijks toch geholpen worden met bovenstaande lijst, tijdens het invullen van bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel. Ook voor tekstschrijvers of vertalers is het interessant steeds een paar alternatieven achter de hand te hebben voor een regelmatig terugkerend woord. De synoniemen zijn dus niet enkel bedoeld als hulp bij het puzzelen of tijdens het oplossen van een kruiswoordpuzzel, raadsel of kwis.

Het aantal letters van Baar is 4

"Baar" vertaald naar het Duits:
- Bahre
- bar
- bar zahlen
- Barre
- in bar
- kontant
- Stange
- Träger
- Welle

"Baar" vertaald naar het Engels:
- cash
- cash money
- ready money
- rod

"Baar" vertaald naar het Frans:
- lingot
- liquide

"Baar" vertaald naar het Italiaans:
- onda

"Baar" vertaald naar het Portugees:
- onda

"Baar" vertaald naar het Spaans:
- al contado
- ola

Woorden waarin "Baar" helemaal voorkomt:
- Aaibaar
- Aaibaarheidsfactor
- Aanneembaar
- Aanspeelbaar
- Aanspreekbaar
- Aantoonbaar
- Aanvaardbaar
- Aanvaardbaarheid
- Aanvechtbaar
- Aanwendbaar
- Aanwijsbaar
- Achtbaar
- Achterhaalbaar
- Afbreekbaar
- Afbreekbaarheid
- Afdwingbaar
- Afgrensbaar
- Afkoopbaar
- Afleesbaar
- Afleidbaar
- Aflosbaar
- Afluisterbaar
- Afneembaar
- Afrolbaar
- Afsluitbaar
- Aftelbaar
- Aftrekbaar
- Aftrekbaarheid
- Afwasbaar
- Afzetbaar
- Afzienbaar
- Analyseerbaar
- Armgebaar
- Baard
- Baardaap
- Baardbrandertje
- Baardeloos
- Baardgier
- Baardgras
- Baardgroei
- Baardhaar
- Baardig
- Baardman
- Baardmankruik
- Baardstoppel
- Baardvin
- Baardwalvis
- Baarkleed
- Baarkruk
- Baarlijk
- Baarmoeder
- Baarmoederhals
- Baarmoederhalskanker
- Baarmoederkanker
- Baarmoederkoek
- Baarmoedermond
- Baarmoederslijmvlies
- Baars
- Bakkebaard
- Barbaar
- Barbaars
- Barbaarsheid
- Bebaard
- Bebouwbaar
- Bedienbaar
- Bedwingbaar
- Begaanbaar
- Begaanbaarheid
- Behandelbaar
- Behapbaar
- Beheersbaar
- Beheersbaarheid
- Beïnvloedbaar
- Beïnvloedbaarheid
- Bejaagbaar
- Belastbaar
- Belastbaarheid
- Beloopbaar
- Bemiddelbaar
- Benaderbaar
- Benoembaar
- Benoembaarheid
- Bepaalbaar
- Bereikbaar
- Bereikbaarheid
- Bereikbaarheidsprobleem
- Bereikbaarheidstoeslag
- Berekenbaar
- Berijdbaar
- Beroepbaar
- Beschikbaar
- Beschikbaarheid
- Beschikbaarstelling
- Bespeelbaar
- Bespeurbaar
- Bespreekbaar
- Bespreekbaarheid
- Bestaanbaar
- Besteedbaar
- Bestuurbaar
- Bestuurbaarheid
- Betaalbaar
- Betaalbaarheid
- Betaalbaarstelling
- Betrouwbaar
- Betrouwbaarheid
- Betrouwbaarheidsinterval
- Betrouwbaarheidsrit
- Betwijfelbaar
- Betwistbaar
- Bevaarbaar
- Bevaarbaarheid
- Beweegbaar
- Bewerkbaar
- Bewijsbaar
- Bewijsbaarheid
- Bewoonbaar
- Bewoonbaarheid
- Blauwbaard
- Blijkbaar
- Bokkenbaard
- Boksbaard
- Brandbaar
- Brandbaarheid
- Breekbaar
- Breekbaarheid
- Bruikbaar
- Bruikbaarheid
- Buigbaar
- Combineerbaar
- Constateerbaar
- Controleerbaar
- Controleerbaarheid
- Converteerbaar
- Corrigeerbaar
- Cultuurbarbaar
- Dankbaar
- Dankbaarheid
- Dateerbaar
- Deelbaar
- Definieerbaar
- Demonstreerbaar
- Demonteerbaar
- Denkbaar
- Dienstbaar
- Dienstbaarheid
- Dierbaar
- Doenbaar
- Doordringbaar
- Doordringbaarheid
- Doorlaatbaar
- Doorwaadbaar
- Draagbaar
- Draagbaarheid
- Draaibaar
- Drinkbaar
- Duurbaar
- Edelachtbaar
- Eerbaar
- Eerbaarheid
- Eetbaar
- Erfdienstbaarheid
- Ervaarbaar
- Exploiteerbaar
- Falsifieerbaar
- Feilbaar
- Feilbaarheid
- Filtreerbaar
- Financierbaar
- Financierbaarheid
- Formuleerbaar
- Gangbaar
- Gangbaarheid
- Gebaar
- Gebaard
- Geitenbaard
- Geneesbaar
- Generaliseerbaarheid
- Genietbaar
- Gewoontegebaar
- Grijpbaar
- Haalbaar
- Haalbaarheid
- Haalbaarheidsonderzoek
- Haalbaarheidsstudie
- Handelbaar
- Handgebaar
- Handhaafbaar
- Handhaafbaarheid
- Hanteerbaar
- Hanteerbaarheid
- Heelbaar
- Hellebaard
- Hellebaardier
- Herbenoembaar
- Herbruikbaar
- Herhaalbaar
- Herkenbaar
- Herkenbaarheid
- Herkiesbaar
- Herleidbaar
- Hernieuwbaar
- Herplaatsbaar
- Herroepbaar
- Herstelbaar
- Hervormbaar
- Hombaars
- Hoorbaar
- Houdbaar
- Houdbaarheid
- Houdbaarheidsdatum
- Huwbaar
- Huwbaarheid
- Identificeerbaar
- Implanteerbaar
- Inbaar
- Incasseerbaar
- Inklapbaar
- Inpasbaar
- Inpasbaarheid
- Inschuifbaar
- Instelbaar
- Invoelbaar
- Inwisselbaar
- Inwisselbaarheid
- Inzetbaar
- Inzetbaarheid
- Isobaar
- Kantelbaar
- Kenbaar
- Kenbaarheid
- Kiesbaar
- Kneedbaar
- Kneedbaarheid
- Kombaars
- Kostbaar
- Kostbaarheden
- Kostbaarheid
- Krentenbaard
- Kwantificeerbaar
- Kwetsbaar
- Kwetsbaarheid
- Kwijlbaard
- Laakbaar
- Laakbaarheid
- Leefbaar
- Leefbaarheid
- Leerbaar
- Leerbaarheid
- Leesbaar
- Leesbaarheid
- Levensvatbaar
- Leverbaar
- Lijkbaar
- Likkebaarden
- Maakbaar
- Maakbaarheid
- Manipuleerbaar
- Manoeuvreerbaar
- Mededeelbaar
- Meetbaar
- Meetbaarheid
- Merkbaar
- Middelbaar
- Misbaar
- Mobiliseerbaar
- Multiinzetbaar
- Navoelbaar
- Navolgbaar
- Nawijsbaar
- Nietstrafbaar
- Nijlbaars
- Objectiveerbaar
- Omkeerbaar
- Omkeerbaarheid
- Omkoopbaar
- Omkoopbaarheid
- Onaanraakbaar
- Onaanraakbaarheid
- Onaanspreekbaar
- Onaantastbaar
- Onaantastbaarheid
- Onaanvaardbaar
- Onaanvaardbaarheid
- Onaanvechtbaar
- Onachterhaalbaar
- Onaflosbaar
- Onafscheidbaar
- Onafweerbaar
- Onafwendbaar
- Onafwendbaarheid
- Onafwijsbaar
- Onafzetbaar
- Onafzetbaarheid
- Onafzienbaar
- Onbeantwoordbaar
- Onbedwingbaar
- Onbegaanbaar
- Onbehandelbaar
- Onbeheersbaar
- Onbeheersbaarheid
- Onbeklimbaar
- Onbelastbaar
- Onbemiddelbaar
- Onbenaderbaar
- Onbenoembaar
- Onberedeneerbaar
- Onbereikbaar
- Onbereikbaarheid
- Onberekenbaar
- Onberekenbaarheid
- Onberijdbaar
- Onbeschrijfbaar
- Onbespeelbaar
- Onbespreekbaar
- Onbestaanbaar
- Onbestaanbaarheid
- Onbestelbaar
- Onbestuurbaar
- Onbestuurbaarheid
- Onbetaalbaar
- Onbetaalbaarheid
- Onbetrouwbaar
- Onbetrouwbaarheid
- Onbetwijfelbaar
- Onbetwistbaar
- Onbetwistbaarheid
- Onbevaarbaar
- Onbeweegbaar
- Onbewijsbaar
- Onbewoonbaar
- Onbewoonbaarheidsverklaring
- Onblusbaar
- Onbrandbaar
- Onbrandbaarheid
- Onbreekbaar
- Onbreekbaarheid
- Onbruikbaar
- Onbruikbaarheid
- Onbuigbaar
- Oncontroleerbaar
- Oncontroleerbaarheid
- Ondankbaar
- Ondankbaarheid
- Ondeelbaar
- Ondeelbaarheid
- Ondeelbaarheidsgedachte
- Ondefinieerbaar
- Ondenkbaar
- Onderhandelbaar
- Onderscheidbaar
- Ondoofbaar
- Ondoordringbaar
- Ondoordringbaarheid
- Ondraagbaar
- Ondrinkbaar
- Onduldbaar
- Oneerbaar
- Oneerbaarheid
- Oneetbaar
- Onfeilbaar
- Onfeilbaarheid
- Ongenaakbaar
- Ongenaakbaarheid
- Ongenietbaar
- Ongrijpbaar
- Ongrijpbaarheid
- Onhaalbaar
- Onhaalbaarheid
- Onhandelbaar
- Onhanteerbaar
- Onherhaalbaar
- Onherkenbaar
- Onherleidbaar
- Onherstelbaar
- Onhoorbaar
- Onhoudbaar
- Onhoudbaarheid
- Oninbaar
- Onkenbaar
- Onklopbaar
- Onkreukbaar
- Onkreukbaarheid
- Onkwetsbaar
- Onkwetsbaarheid
- Onleefbaar
- Onleesbaar
- Onleesbaarheid
- Onlesbaar
- Onloochenbaar
- Onmededeelbaar
- Onmeetbaar
- Onmeetbaarheid
- Onmerkbaar
- Onmisbaar
- Onmisbaarheid
- Onmiskenbaar
- Onnaspeurbaar
- Onnavolgbaar
- Onneembaar
- Onnoembaar
- Onomkeerbaar
- Onomkeerbaarheid
- Onomkoopbaar
- Onomstootbaar
- Onontbindbaar
- Onontkoombaar
- Onontkoombaarheid
- Onontvreemdbaar
- Onontwarbaar
- Onontwijkbaar
- Onoorbaar
- Onoplosbaar
- Onoplosbaarheid
- Onopzegbaar
- Onoverbrugbaar
- Onoverkoombaar
- Onovertrefbaar
- Onoverwinbaar
- Onoverzienbaar
- Onpeilbaar
- Onregeerbaar
- Onregeerbaarheid
- Onsamendrukbaar
- Onschatbaar
- Onscheidbaar
- Onscheidbaarheid
- Onschendbaar
- Onschendbaarheid
- Onslijtbaar
- Onspeelbaar
- Onstilbaar
- Onstuitbaar
- Ontastbaar
- Ontbindbaar
- Ontbrandbaar
- Ontcijferbaar
- Ontelbaar
- Ontembaar
- Ontilbaar
- Ontoelaatbaar
- Ontoelaatbaarheid
- Ontoerekenbaar
- Ontoerekenbaarheid
- Ontoerekeningsvatbaar
- Ontoerekeningsvatbaarheid
- Ontoombaar
- Ontoonbaar
- Ontplofbaar
- Ontrefbaar
- Ontroostbaar
- Ontroostbaarheid
- Ontvlambaar
- Ontvlambaarheid
- Ontwijfelbaar
- Onuitblusbaar
- Onuitroeibaar
- Onuitspreekbaar
- Onuitstaanbaar
- Onuitvoerbaar
- Onuitvoerbaarheid
- Onuitwisbaar
- Onvatbaar
- Onveranderbaar
- Onverbeterbaar
- Onverbuigbaar
- Onverdedigbaar
- Onverdedigbaarheid
- Onverenigbaar
- Onverenigbaarheid
- Onvergelijkbaar
- Onverkiesbaar
- Onverklaarbaar
- Onverkleinbaar
- Onverkoopbaar
- Onverkrijgbaar
- Onvermijdbaar
- Onvermoeibaar
- Onvermurwbaar
- Onverslaanbaar
- Onverslijtbaar
- Onverstaanbaar
- Onverstaanbaarheid
- Onverstoorbaar
- Onverstoorbaarheid
- Onvertaalbaar
- Onverteerbaar
- Onvervangbaar
- Onvervreemdbaar
- Onvervulbaar
- Onverwerkbaar
- Onverwisselbaar
- Onverwoestbaar
- Onverwoordbaar
- Onverzadigbaar
- Onverzadigbaarheid
- Onverzekerbaar
- Onverzoenbaar
- Onvindbaar
- Onvoorspelbaar
- Onvoorspelbaarheid
- Onvoorstelbaar
- Onvoorstelbaarheid
- Onvoorzienbaar
- Onvruchtbaar
- Onvruchtbaarheid
- Onwaarneembaar
- Onwankelbaar
- Onweerlegbaar
- Onweerstaanbaar
- Onweerstaanbaarheid
- Onwerkbaar
- Onwerkbaarheid
- Onwrikbaar
- Onwrikbaarheid
- Onzegbaar
- Onzichtbaar
- Onzichtbaarheid
- Oorbaar
- Opblaasbaar
- Opeisbaar
- Opeisbaarheid
- Openbaar
- Openbaarheid
- Openbaarmaking
- Openbaarvervoerkaart
- Openbaarvervoermaatschappij
- Openbaarvervoerskaart
- Openbaarvervoertarief
- Opklapbaar
- Oplaadbaar
- Oplosbaar
- Oplosbaarheid
- Opneembaar
- Oproepbaar
- Oprolbaar
- Opvoedbaar
- Opvouwbaar
- Opvraagbaar
- Opzegbaar
- Overbrugbaar
- Overdraagbaar
- Overdraagbaarheid
- Overschilderbaar
- Overzienbaar
- Pakbaar
- Peilbaar
- Plaatsbaar
- Pleitbaar
- Pletbaar
- Plooibaar
- Plooibaarheid
- Plukbaar
- Prikkelbaar
- Prikkelbaarheid
- Programmeerbaar
- Pruimbaar
- Puntbaard
- Realiseerbaar
- Recyclebaar
- Regeerbaar
- Regeerbaarheid
- Regelbaar
- Registreerbaar
- Rekbaar
- Rekbaarheid
- Reproduceerbaar
- Reproduceerbaarheid
- Richtbaar
- Ringbaard
- Roodbaard
- Rookbaar
- Royeerbaar
- Rozijnenbaard
- Ruchtbaar
- Ruchtbaarheid
- Ruikbaar
- Schakelbaar
- Schatbaar
- Scheidbaar
- Schijnbaar
- Schuifbaar
- Semiopenbaar
- Smeerbaar
- Snijdbaar
- Snoekbaars
- Snorbaard
- Snorrenbaard
- Speelbaar
- Spitsbaard
- Splijtbaar
- Splitsbaar
- Stapelbaar
- Stekelbaars
- Stoppelbaard
- Strafbaar
- Strafbaarheid
- Strafbaarstelling
- Strijdbaar
- Strijdbaarheid
- Strijkbaar
- Studeerbaar
- Studeerbaarheid
- Studentenweerbaarheid
- Stuurbaar
- Tabbaard
- Tastbaar
- Tastbaarheid
- Telbaar
- Tilbaar
- Toelaatbaar
- Toelaatbaarheid
- Toepasbaar
- Toepasbaarheid
- Toerekenbaar
- Toerekenbaarheid
- Toerekeningsvatbaar
- Toerekeningsvatbaarheid
- Toetsbaar
- Toewijsbaar
- Toonbaar
- Traceerbaar
- Uitklapbaar
- Uitlegbaar
- Uitneembaar
- Uitschuifbaar
- Uittrekbaar
- Uitvoerbaar
- Uitvoerbaarheid
- Uitvouwbaar
- Uitwisbaar
- Uitwisselbaar
- Uitzetbaar
- Uitzetbaarheid
- Vatbaar
- Vatbaarheid
- Veranderbaar
- Verbeterbaar
- Verbrandbaar
- Verdedigbaar
- Verdraagbaar
- Verenigbaar
- Verenigbaarheid
- Vergelijkbaar
- Vergelijkbaarheid
- Verhaalbaar
- Verhandelbaar
- Verhandelbaarheid
- Verhuurbaar
- Verifieerbaar
- Verkiesbaar
- Verkiesbaarheid
- Verklaarbaar
- Verklaarbaarheid
- Verkoopbaar
- Verkoopbaarheid
- Verkrijgbaar
- Verkrijgbaarheid
- Verlengbaar
- Vermijdbaar
- Verneembaar
- Vernietigbaar
- Vernieuwbaar
- Verplaatsbaar
- Verrijdbaar
- Verschoonbaar
- Verschoonbaarheid
- Verschuifbaar
- Verstaanbaar
- Verstaanbaarheid
- Verstelbaar
- Vertaalbaar
- Verteerbaar
- Verteerbaarheid
- Vertoonbaar
- Vervangbaar
- Vervoegbaar
- Vervoerbaar
- Vervolgbaar
- Vervreemdbaar
- Vervulbaar
- Verwaarloosbaar
- Verwachtbaar
- Verwerkbaar
- Verwijtbaar
- Verwijtbaarheid
- Verwijtbaarheidscriterium
- Verwisselbaar
- Verzekerbaar
- Verzoeningsgebaar
- Victoriabaars
- Vindbaar
- Vlasbaard
- Vloeibaar
- Vloeibaarheid
- Voelbaar
- Volmaakbaarheid
- Voorspelbaar
- Voorspelbaarheid
- Voorstelbaar
- Voorzienbaar
- Vruchtbaar
- Vruchtbaarheid
- Vruchtbaarheidsbehandeling
- Vruchtbaarheidscijfer
- Vruchtbaarheidscultus
- Vruchtbaarheidsgodin
- Vruchtbaarheidskliniek
- Vruchtbaarheidsonderzoek
- Vruchtbaarheidsrite
- Waardeerbaar
- Waarneembaar
- Walvisbaard
- Wanhoopsgebaar
- Wankelbaar
- Wasbaar
- Waterbaars
- Weegbaar
- Weerbaar
- Weerbaarheid
- Weerlegbaar
- Wegwerpgebaar
- Wendbaar
- Wendbaarheid
- Werkbaar
- Winbaar
- Wisbaar
- Wonderbaar
- Wonderbaarlijk
- Wonderbaarlijkheid
- Wraakbaar
- Zeebaars
- Zelfopblaasbaar
- Zichtbaar
- Zichtbaarheid
- Zingbaar

Woorden die je volledig kan terugvinden in "Baar":
- Aar
- Ar
- BA

Een anagram is een woord dat volledig bestaat uit de letters van een ander woord. Anagrammen van "Baar":
- Bara

Woorden die je kan vormen gebruik makend van de letters van "Baar", in willekeurige volgorde:
- Aar
- Ar
- Ara
- BA
- Bar
- Bara
- Ra

"Baar" bevat de volgende letters:
- 2 x a
- 1 x b
- 1 x r

De MD5-hash van het woord "Baar" is: 8a13730395064947d522d283fd83de7c
MD5 (Message Digest Algorithm 5) is een veelgebruikte cryptografische hashfunctie met een 128-bit hashwaarde. MD5 is als internetstandaard (RFC 1321) gebruikt in vele veiligheidstoepassingen en wordt ook gebruikt om de integriteit van bestanden te controleren.

De SHA1-hash van het woord "Baar" is: 65ca144fa99f760b7c48a85c22e4cc352ffc44af
De SHA-familie (Secure Hash Algorithm) is een verzameling gerelateerde cryptografische hashfuncties ontworpen door de Amerikaanse National Security Agency en gepubliceerd door het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology.

Via Rot13 encodering wordt "Baar" omgezet in: "Onne"
Rot13 is een simpel encryptiealgoritme. Het behoort tot de Caesarrotaties (waarbij een alfabet gebruikt wordt dat een aantal plaatsen verschoven is). Het idee is om letters dertien plaatsen op te schuiven in het alfabet, en bij de Z weer terug te gaan naar de A.


Lista de palabras
Betekenis en definitie van heel wat Spaanse woorden.

Liste de mots
Wie een uitstap naar Frankrijk plant, kan zich alvast onderdompelen in de Franse taal.

Inktpatronen
De goedkoopste toners en inktpatronen. Zowel originele als compatibele producten.

Chinese vertalingen
China Connection: vertalingen en tolken Chinees-Nederlands, zowel vrij als beëdigd.
© woordenlijst.eu